Kerk, diaconie en geld

Hoe komt de kerk eigenlijk aan geld?

Krijgt de kerk geld van de overheid? Van bedrijven? Of komt het echt allemaal van de kerkleden, die van nu en die van vroeger? Zijn er fondsen die kerkelijke projecten steunen? En wat doen kerk en diaconie eigenlijk met dat geld?

Kerk en diaconie krijgen geld
- van kerkleden
- van de mensen van nu, via collectes, giften, acties als Kerkbalans
- van mensen van vroeger: via legaten en nalatenschappen, stichtingen en belegd vermogen en uit verhuur van (delen van) gebouwen.

Van dit geld worden de kosten betaald van alle activiteiten, het onderhoud van de gebouwen, de medewerkers (predikanten, kerkelijk werkers, kosters, bemensing kerkelijk bureau), kerkblad SAMEN enz.
De Protestantse Gemeente Eindhoven heeft een jaarlijkse begroting van ongeveer € 900.000. Er zijn ongeveer 2200 bijdragers, die ieder naar vermogen bijdragen. De kerk heeft vaste kosten per lid, die zij verplicht moet afdragen, waardoor een minimum bijdrage van € 60 per jaar gewenst is. Maar er zijn ook mensen die een zodanig laag inkomen hebben dat zij momenteel niet in staat zijn een bijdrage te leveren. Dat behoeft niemand te weerhouden lid van de kerk te worden.
U bent ook dan van harte welkom.

De kerk en de diaconie laten hun financiële situatie zien

De kerk (Protestantse Gemeente Eindhoven) en de diaconie van de Protestantse Gemeente Eindhoven (College van Diakenen) zijn beiden een eigen rechtspersoon en hebben beiden een ANBIstatus.

De begroting en jaarrekening van de kerk en van de diakonie vindt u op de ANBI-pagina.

Pin It

Afdrukken E-mailadres