• bubble eindhoven
  • dommel
  • van abbe
  • floraplein fontein
  • klooster geldropsweg
  • bollen gestel
  • fietsrotonde eindhoven
  • strijp s

Verkiezingen

De verkiezingen voor de gemeenteraad komen er weer aan. Natuurlijk heb ik de kieswijzer al geraadpleegd voor Eindhoven. Het spreekt vanzelf dat daar een uitslag uit tevoorschijn kwam die ik helemaal niet verwachtte. Gelukkig paste de derde keus beter bij wat ik van plan was te gaan stemmen.

Uit de krant vernam ik dat veel leden van traditionele politieke stromingen zich verenigen in lokale partijen om niet belast te zijn met allerlei vooroordelen rond landelijke volksvertegenwoordigers en bestuurders. Voordeel is dat men zich dan nog meer kan richten op plaatselijke thema’s.

Dat neemt niet weg dat politici van de gevestigde landelijke partijen zich wel degelijk inlaten met de verkiezingsstrategieën, zoals onlangs nog de meet-ups van een rood-groene leider lieten zien.

Wat doet u, wat doe ik? Laat ik mij leiden door de landelijke politiek of verdiep ik mij in lokale kwesties en maak op grond daarvan een keuze, al lijkt de betreffende partij soms nogal ver van mijn levensbeschouwelijke opvattingen af te staan? Hoe zit dat met zaken die zich vlakbij mijn voordeur of achterdeur afspelen?

Hier kunnen interessante dilemma’s en keuzes ontstaan. Ik noem een paar fictieve voorbeelden. Een transitie naar windenergie heeft mijn grote voorkeur, maar om nu op een partij te stemmen die een giga windmolen praktisch in mijn achtertuin wil zetten.... Daklozen moeten een zo humaan mogelijke opvang krijgen, maar de plannen voor dat grote opvanghuis bij mijn voordeur, terwijl ik binnenkort mijn huis ga proberen te verkopen.... Het vliegverkeer mag niet tot meer overlast leiden, maar ik wil wel graag naar de zon vliegen in de herfst en winter....

Het zal niet veel moeite kosten om op deze voorbeelden af te dingen, maar ook zal het niet veel fantasie kosten om voorbeelden te vinden die wel degelijk te maken hebben met de spanning tussen mijn algemene vaak christelijke, humane opvattingen en de plannen tot concrete verwerkelijking daarvan door de politiek.

Een wat sarcastische opmerking zou kunnen zijn, dat er gelukkig nogal wat mensen zijn die nauwelijks nota nemen van de plannen van de plaatselijke politieke partijen en daarom principieel op een bepaalde partij stemmen, terwijl ze niet door hebben daarmee in hun eigen vlees te snijden.

Wel heb ik groot respect voor mensen die zowel landelijk als plaatselijk op partijen stemmen vanuit hun levensovertuiging en bereid zijn daar de consequenties van te aanvaarden, ook al komt die in mindering op een deel van hun woongenot, luxe en bankrekening. En we mogen blij zijn dat velen daaraan gehoor geven!

Elbert Grosheide

Pin It

Afdrukken E-mailadres

Laatste nieuws