• bubble eindhoven
  • dommel
  • van abbe
  • floraplein fontein
  • klooster geldropsweg
  • bollen gestel
  • fietsrotonde eindhoven
  • strijp s

Taal

Er is een discussie gaande over de vraag of het verstandig is om Engels als voertaal te gebruiken in bijvoorbeeld het onderwijs. Geen overbodige luxe om daar grondig over na te denken. Is taal niet bij uitstek het voertuig waarmee we onze gedachten en gevoelens delen? Als het gaat om reproductie van kennis kun je je nog voorstellen dat de taal er niet veel toe doet. Daarbij zijn natuurlijk internationale contacten in een gemeenschappelijke taal helpend. En toch, de moedertaal is onvervangbaar als het om diepere lagen gaat in een mens en in het samenleven.

De taalkwestie speelt natuurlijk sowieso. Wie zich in ons land wil vestigen dient als de wiedeweerga zich de Nederlandse taal eigen te maken. Vroeger dacht ik hier wat anders, milder over, maar diverse ervaringen, bij voorbeeld ook met migrantenkerken, hebben mij ervan overtuigd, dat het kunnen communiceren in de landstaal belangrijk is. Maar ook hier geldt dat de moedertaal een rol zal blijven spelen wanneer het gaat om de zogenoemde trage vragen van het leven. Daar komt uiteraard bij dat taal en cultuur nauw samenhangen.

Dit kan zomaar uitlopen op een ernstig en blijvend pleidooi om leerprocessen rond de moedertaal, de landstaal en de taal van de internationale communicatie uiterst serieus te nemen. Taal is beslissend op bijna alle levensgebieden.

In geloofsgemeenschappen wordt een speciale taal gesproken. Wie die taal en de gebruiken daaromheen niet kent zal zich in geloofsgroepen vervreemd voelen. Sommigen pleiten daarom voor een hapklare-brokken-taal. Het steenkolenengels van de levensovertuiging. Dit doet echter afbreuk aan nuance en diepgang. Geen wonder dat niet-gelovigen zich luidkeels afwenden van dit simplisme.

Wat we nodig hebben is een geloofstaal die niet elitair is, maar wel de gevoelens en diepere lagen bereikt van vertrouwen, ervaren, twijfelen, uitdagen en zoeken. 

Die taal spreek én versta je niet zomaar. Zou er ooit weer een tijd komen, dat we het geduld kunnen oefenen en de aandacht kunnen opbrengen om elkaars (geloofs)taal te leren verstaan, binnen en buiten de geloofsgemeenschappen?

Elbert Grosheide

Pin It

Afdrukken E-mailadres

Laatste nieuws