• bubble eindhoven
  • dommel
  • van abbe
  • floraplein fontein
  • klooster geldropsweg
  • bollen gestel
  • fietsrotonde eindhoven
  • strijp s

Minderheid

Ja hoor, daar hebben we weer de resultaten van serieus onderzoek, Nog maar 49 procent van de mensen boven de 15 jaar zegt gelovig te zijn.

Voor sommigen zijn dit soort berichten reden om de cijfers meteen te nuanceren. Er zou veel meer geloof en religie in de samenleving aanwezig dan mensen toegeven of in de gaten hebben. Grote groepen zijn zich zelfs niet bewust van hun religiositeit.

Natuurlijk kun je hele bomen opzetten over de vraag wie je als gelovig beschouwt en wie niet. Dan is er ook de voortdurende vraag in hoeverre je iemand voor gelovig wilt houden, die zich niet bij een instituut heeft aangesloten. Deze laatste verzameling mensen wordt regelmatig in termen uitgedrukt als “vloeibare gelovigen”. Het lijkt me waar, geloof, religiositeit en  spiritualiteit, om maar wat termen te gebruiken, uiten zich vaak in fragmenten, die ook nog een tijdelijk karakter hebben.

Wat me echter vooral boeide was een opmerking van iemand die zei: Je kunt dit soort onderzoeken relativeren en nuanceren, maar, “wen er maar aan, dat de christenen een blijvende en groeiende minderheid vormen in onze samenleving”. Nu gruwel ik in feite van populaire opmerkingen als “wen er maar aan”, want veel zaken hoeven echt niet te “wennen”. Oké, accepteren wat niet te veranderen is, maar aan de slag met wat wel kan!

Wel ben ik blij met de eerlijke constatering van de realiteit. Het is “gewoon zo”, dat steeds minder mensen zich gelovig noemen en nog minder mensen zich aansluiten bij een religieus instituut. Die nuchtere constatering kan de kramp er wat afhalen, maar dat is wat anders dan er maar in berusten. Niet voor niets is ruime aandacht besteed aan pioniersplekken in ons kerkblad “Samen”.

De kracht van behoren tot een minderheid bestaat ook. Als het niet meer normaal is tot een religieuze groepering te horen dan kan dat leiden tot verlies van energie en een soort lethargie, maar het betekent vaak ook dat mensen zich schrap zetten en er echt voor gaan! 

Daar komt nog bij dat niet meer gedacht kan worden in de macht van de meerderheid met als risico je conformeren aan de bestaande orde. Juist een minderheid kan, uiteraard bescheiden, kritisch en “profetisch” in de samenleving staan.

Elbert Grosheide

Pin It

Afdrukken E-mailadres

Laatste nieuws