• Home
  • Vieringen
  • Andere bijeenkomsten
  • Begijnenhofgesprekken

Begijnenhofgesprekken

Vieringen Begijnhof EckartdalherbergAcht maanden een zondagmorgen
Lezingen voor persoonlijke verdieping en verbreding van inzicht

De bijeenkomsten bedoelen een platform te zijn voor gesprekken over levensbeschouwelijke vragen vanuit een christelijke achtergrond. Iedere belangstellende is welkom.
De bijeenkomsten worden gehouden op de aangegeven zondagen, van 10:30 tot 12:30 uur.
Na een inleiding van een uur volgt een kwartier pauze met koffie of thee.
Daarna kunnen de bezoekers met de inleider over het behandelde thema in gesprek gaan.
De toegang is gratis, er is een collecte voor de onkosten.

Waar:
De Herberg op het terrein van Eckartdal
Nuenenseweg 1, 5631 KB Eindhoven.

Wanneer:
Elke tweede zondag van de maand van 10.30 tot 12.30, van september t.e.m. april

Meer informatie en het programma vindt u op www.begijnenhofgesprekken.nl
 

Pin It

Afdrukken E-mailadres