• Home
  • Vieringen
  • Andere bijeenkomsten
  • Oecumenische vieringen

Stichting oecumenische vieringen eindhoven (SOVE)

 

Viering in de Studentenkapel

Viering in de Studentenkapel

Stichting oecumenische vieringen eindhoven (SOVE) is in februari 2010 ontstaan door leden van verschillende christelijke groepen in de regio Eindhoven die aansluiting gezocht en gevonden hebben bij de Stichting Leerhuis & Liturgie in Amsterdam en bij  Leerhuis en Liturgie Brabant in Veldhoven. Het moment van ontstaan was daar toen missie en mogelijkheden elkaar ontmoetten.

Missie: SOVE wil bijdragen aan het herontdekken van de kern van de bijbelverhalen, zodat deze verhalen mensen kunnen helpen en ondersteunen in hun dagelijks leven.

Werkwijze: SOVE wil daarom oecumenische leerhuizen en vieringen organiseren. SOVE gebruikt het woord oecumene hierbij in de betekenis van "iedereen die zich door de bijbel wil laten inspireren". SOVE is geen kerk, maar wil met mensen van binnen en buiten bestaande kerkgenootschappen werken vanuit de hoop op inspiratie-verdieping-vernieuwing. Zolang in de regio de samenwerking met Leerhuis & Liturgie beperkt blijft tot Eindhoven en Veldhoven willen deze plaatsen nadrukkelijk een streekfunctie voor Zuid-Oost Brabant vervullen.

Lees meer over SOVE en de activiteitenagenda op de SOVE-website.

Pin It

Afdrukken E-mailadres