Activiteiten en Wijkberichten

 

Activiteiten

maand mei 2024

 

xxxxxx
 

Maandag 13 mei, aanvang 17:45 uur
Eten in de kerk

Deze maand wordt er op maandag 13 en maandag 27 mei gekookt en samen gegeten.
Opgeven voor de maaltijd kan via de intekenlijst die in de hal ligt of bij één van de kokers.
We gaan om kwart voor zes aan tafel en zijn rond zeven uur klaar met eten.
Linda Stooker (06-28765665)
Nettie Trapman (06-23888546)
Karin Kaashoek (06-12193397)
Antje Dekker (06-53766813)

xxxxxx

Maandag  13 mei , 19:30 uur
Stiltegebed in KVR

Het stiltegebed is er weer voorafgaand aan de poëzieavonden en de avonden over Palestijnse theologie: op 13 en 27 mei, 3 en 10 en 17 juni. Steeds van 19.30 tot 19.50 uur.

xxxxxx

Maandag 13 mei 20:00 uur

Poëzieavond met thema 'hemel'

Maandag, 13 mei  is er om 20.00 uur in de kerk weer een poëzie avond. Het is de bedoeling dat u / je een gedicht meeneemt rond het thema ‘hemel’. Dat mag je breed  uitleggen, een gedicht over de natuur is ook goed. We lezen elkaar de gedichten voor en bespreken wat je raakt in een gedicht. Het is een eenvoudige vorm, waarbij toch bijzondere gesprekken kunnen ontstaan.

Aanmelden kan bij Tjalling Huisman: tjhuisman27@gmail.com / 0615695919

xxxxxx

Donderdag 16 mei, aanvang 10:30 uur
Instuif


Elke derde donderdagochtend van de maand wordt er in de Ontmoetingskerk een Instuif georganiseerd. Steeds met een ander thema, lezing of activiteit. Doel van de bijeenkomsten is, om elkaar te ontmoeten, gezelligheid en verbinding te zoeken op een laagdrempelige informele manier. De thema’s hebben een informatief/maatschappelijk karakter, bieden een uitnodiging tot (geloofs)gesprek of een creatieve activiteit. We vinden het belangrijk om af te ronden met een gezonde lunch (verse soep en gezonde broodjes) zodat je ’s avonds niet meer hoeft te koken.
Onderwerp: 
Deze keer is Edgar Linders te gast. Hij is bestuurslid van De Voedselbank in Eindhoven. Edgar zal ons meer vertellen over het doel en de werkwijze van de voedselbank, die helaas nodig is omdat niet iedereen in staat is om de eigen boodschappen te bekostigen. Elke maand zamelen we in de kerk producten in die naar de Voedselbank gaan. We zijn benieuwd om hier meer over te horen. Ook waarom het bestaan van de Voedselbank nodig is.

Graag willen we u/jou uitnodigen voor deze bijeenkomst in de Ontmoetingskerk. Om 10:30 uur staan koffie en thee klaar. Het is geen wijkgebonden activiteit, ieder is welkom. In verband met de gezamenlijke lunch is aanmelden wel nodig.
Na de koffie en thee starten we om 11:00 uur met de activiteit. Rond 12:00 uur lunchen we samen met soep en broodjes.
Aanmelden graag t/m maandag voorafgaande aan de Instuif via het mailadres: instuifontmoetingskerk@gmail.com
Telefonisch aanmelden kan bij: Kea van Zweeden tel. 040-2120235, Margreet Damsma tel. 040-2113595 of bij Tinie Kämink tel. 040-2121253.

xxxxxx

Maandag 27 mei, aanvang 17:45 uur
Eten in de kerk

Deze maand wordt er op maandag 13 en maandag 27 mei gekookt en samen gegeten.
Opgeven voor de maaltijd kan via de intekenlijst die in de hal ligt of bij één van de kokers.
We gaan om kwart voor zes aan tafel en zijn rond zeven uur klaar met eten.
Linda Stooker (06-28765665)
Nettie Trapman (06-23888546)
Karin Kaashoek (06-12193397)
Antje Dekker (06-53766813)

xxxxxx

Maandag 27 mei, 19:30 uur
Stiltegebed in KVR

xxxxxx


Maandag 27 mei
Palestijnse theologie
De andere kant van de muur, een Palatijns perspectief ( zie programma Bezinning en Groei)


Op maandagavond 27 mei en drie avonden in juni wil ik graag het boek van Munther Isaac bespreken. Hij is een Palestijns theoloog uit Bethlehem. Op die vier avonden gaan we in gesprek over een aantal hoofdthema’s van het boek: hoe het leven is achter de muur (die dwars door Bethlehem loopt); hoe de Bijbel spreekt over het bezit van het land; hoe naastenliefde iedereen omsluit, Jood en Palestijn; hoe vrede en gerechtigheid de leidraad zijn in Isaacs kijk op Israël en Palestina.
Als u/jij mee wilt doen, dan raad ik je aan om nu al te beginnen met het lezen van het boek. De titel is: De andere kant van de muur, een Palestijns perspectief; de schrijver is Munther Isaac.
Je opgeven kan ook al: 06 - 15 69 59 19 / tjhuisman27@gmail.com.

 

Activiteiten:

maand juni 2024

 

xxxxxx

Zondag 6 juni, 12:00 - 14:00 uur
Kerkzaal, 18 plus groep

xxxxxx
                                                             ------------------------------------------

Wijkbulletin Eindhoven-Zuid van zondag 19 mei 2024

Dienst, Zondag 19 mei

Pinksteren
We vieren vandaag samen Pinksteren, de kerken van Eindhoven Noord en Zuid en van Son en Breugel-Sint Oedenrode. De dienst vindt plaats in de Ontmoetingskerk en begint om 10.00 uur. De cantorij met zangers uit de verschillende kerken staat onder leiding van Marja Bottenberg. Er is veel samenzang, begeleid door Ronald Kamminga (Johanneskerk). Er is een lied dat Erik Boers met ons zal zingen, begeleid op gitaar. De lector Nel van der Schouw komt uit de kerk van Son. We lezen het verhaal over de komst van de Heilige Geest uit Handelingen 2 en er is een ander verhaal. Voorganger is ds Tjalling Huisman. Het thema van de dienst is: de taal die wij spreken.

Zondag 26 mei, Trinitatis
Op deze zondag van de Drie-eenheid is onze kerkelijk werker Lieuwe Wijbenga voorganger.

Voor zondag 2 juni: hapjes, wie wil iets maken?
Na afloop van de dienst van zondag 2 juni, willen we graag samen wat hapjes eten. Dat kunnen hartige en zoete hapjes zijn. Wie wil iets maken?
Natuurlijk zullen Maarten, Koen, Rosalijn, Bernou, Marte, Eef, Maaike en Tjalling (achttienplusgespreksgroep) zelf ook hapjes maken.
Maar wat extra is zeer welkom!
Graag een berichtje naar tjhuisman27@gmail.com / 06 15 69 59 19.

Voor zondag 2 juni: gebedenboek
Vooraf aan de dienst van zondag 2 juni zal er een gebedenboek liggen. Dit is één van de ideeën die de achttienplusgroep heeft opgedaan tijdens de bezoeken aan andere kerken en godshuizen. We willen iedereen oproepen om in het boek een voorbede te schrijven.
Tijdens de dienst zullen die dan in de gebeden genoemd worden.
NB: als je er een naam van iemand inschrijft, wil je diegene dan van tevoren vragen of die dat goed vindt.

Lief en leed
Groot verdriet bij Betty Stuive en haar zonen (Willem Pijperstraat 8), nu één van haar andere zonen / hun broer Henk afgelopen dinsdag is overleden. Jaantje las aan de familie voor:

De naam van Henk, waarmee hij is genoemd
staat in Gods  hand geschreven
en zal door alle donker heen
toch onuitwisbaar leven.
In Christus blijft die naam bewaard,
naar Hem mogen wij heten,
totdat de droom verkeert in zien,
geloven wordt tot weten.

Palestijnse theologie
Als je nog mee wilt doen aan de bespreking van het boek van Munther Isaac: De andere kant van de muur, een Palestijns perspectief, meld je dan snel aan bij Tjalling Huisman: tjhuisman27@gmail.com

Beroep
Zoals jullie begrepen hebben, heb ik een beroep aangenomen naar twee gemeenten in Noord-Holland. Het valt me niet gemakkelijk om al na vier jaar uit jullie midden te vertrekken. Tegelijk heb ik het gevoel dat het al langer is dan vier jaar, zoveel is er gebeurd.
Met blijheid kijk ik terug op alles wat we samen gedeeld hebben. Deze en de komende maand probeer ik een aantal activiteiten over te dragen en hoop ik jullie nog vaak tegen te komen.
ds Tjalling Huisman

Eten in de kerk
Op maandag 27 mei wordt er weer een lekkere driegangenmaaltijd bereid in de kerk. Zin om mee te eten? Opgeven voor de maaltijd kan via de intekenlijst die in de hal ligt of bij één van de kokers. We gaan om kwart voor zes aan tafel en zijn rond zeven uur klaar met eten.
Linda Stooker (06 28765665), Nettie Trapman (06 23888546),
Karin Kaashoek (06 12193397), Antje Dekker (06 53766813)

Open dag Stadsakkers
Op 15 juni is er een open dag van de stadsakker aan de Castiliëlaan. De stadsakker is geopend voor belangstellenden van 13.00 tot 17.00 uur. Met speurtocht voor kinderen en een foodtruck met hapje en drankje tegen geringe vergoeding.
Henri Kuikenakker
Castiliëlaan 17
5629 CC Eindhoven

In wat voor land leef ik eigenlijk?
In gesprek met schrijver Karin Amatmoekrim

Dinsdag 4 juni, 20.00 uur
Remonstrantse kerk, Dommelhoefstraat 1A
Toegang: 5 euro

In wat voor land leven wij eigenlijk? Dat is een vraag die ons als remonstranten in Eindhoven ter harte gaat, in het licht van het koloniale verleden van Nederland en hoe dat doorwerkt in onze samenleving nu. Die vraag is des te urgenter nu polarisatie en populisme de boventoon voeren. In gesprek met schrijver Karin Amatmoekrim diepen we deze vragen uit. Vooral aan de hand van twee van haar boeken: De man van veel over Anton de Kom – verzetsheld, banneling, schrijver, staatsvijand van de Nederlandse overheid en zwarte echtgenoot van de witte, Haagse Petronella. En: In wat voor land leef ik eigenlijk?, een biografie van de Surinaams-Nederlandse journalist en schrijver Anil Ramdas. Zijn werk kan ons volgens Amatmoekrim iets zeggen over hoe Nederland zich de laatste tijd heeft ontwikkeld. (https://eindhoven.remonstranten.nl/agenda/schrijfster-amatmoekrim/)

Bedankje
Hartelijk dank voor de kaart die jullie mij hebben gestuurd naar aanleiding van het feit dat ik om gezondheidsredenen op 28 april j.l. niet kon voorgaan. Inmiddels zijn de onderzoeken en behandelingen achter de rug en wat rest aan klachten kan vooralsnog met medicijnen goed worden gecontroleerd.
Een hartelijke groet en veel goeds gewenst,
mede namens Dinie, Elbert

--
Met vriendelijke groet,

PGE wijkredactie Eindhoven-Zuid
email: EhvZuid.wijkredactie@pkn-eindhoven.nl
web: http://www.pkn-eindhoven.nl

terug