Pastoraat

Pastoraat in Eindhoven Zuid

De betekenis van het pastoraat wil uitdragen, dat we met aandacht en zorg met elkaar meeleven vanuit onze bezieling van geloof, hoop en liefde. Het maakt daarbij niet uit of u/jij kerkelijk betrokken bent.

Naast de wijkpredikant, kerkelijk werker, pastoraal ouderlingen, is er een groep bezoekers die deel uitmaakt van het pastoraal team. Zij bezoeken de nieuw ingekomen gemeenteleden om hen te verwelkomen.

Zij bezoeken ook mensen die: zich alleen voelen, die met rouw en verlies te maken hebben, zorgen hebben bijv. over hun gezondheid, niet meer zo mobiel zijn, of andere zorgen hebben waarbij ze steun en aandacht kunnen gebruiken, vragen hebben over geloof en zingeving en identiteit, willen praten over hun levenseinde, het delen van fijne levensgebeurtenissen, bijvoorbeeld als je een feestje te vieren hebt.

We vinden het essentieel dat ieder mens warmte en aandacht ontvangt bij kritieke situaties in het leven. We willen proberen met aandacht te luisteren naar wat iemand ten diepste raakt.

Informatie over professionele rouwbegeleiding of deelname aan een rouwgroep: Kijk daarvoor op de volgende website:
www.korenbloem-rouwenverliesbegeleiding.nl

terug