Eindhoven-Zuid vieringen

 

KERKDIENSTEN

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Elke zondag vieren we een kerkdienst vanuit de Ontmoetingskerk.

U kunt deze thuis meevieren via: 

dienst zondag 21 juli 2024 

dienst zondag 28 juli 2024 

COLLECTEs

Zondag 21 juli:  Diaconie – Voedselbank
Zondag 28 juli:  1e Jeugdwerk in Eindhoven; 2e Wijkfonds

U kunt geld overmaken op rek nr.   NL47 RABO 0373 7186 75
onder vermelding van
1e collecte OK 21 juli 2024 - Voedselbank

1e collecte OK 28 juli 2024 - Jeugdwerk
2e collecte OK 28 juli 2024 - Wijkfonds

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Elke zondag vieren we een kerkdienst vanuit de Ontmoetingskerk.

U kunt deze thuis meevieren via: 

dienst zondag 14 juli 2024 

COLLECTE

Vandaag zijn er twee collectes

U kunt geld overmaken op rek nr.   NL47 RABO 0373 7186 75
onder vermelding van

1e collecte OK 14 juli 2024 - Kerkblad Samen
2e collecte OK 14 juli 2024 - Wijkfonds
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Elke zondag vieren we een kerkdienst vanuit de Ontmoetingskerk.

U kunt deze thuis meevieren via: 

dienst zondag 7 juli 2024 

COLLECTE

Vandaag zijn de collectes voor activiteiten van de landelijke kerk en voor het wijkfonds

U kunt geld overmaken op rek nr.   NL47 RABO 0373 7186 75
onder vermelding van

1e collecte OK 7 juli 2024 - PKN Pastoraat
2e collecte OK 7 juli 2024 - Wijkfonds

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Elke zondag vieren we een kerkdienst vanuit de Ontmoetingskerk.
Vandaag nemen we afscheid van onze wijkpredikant Ds. Tjalling Huisman.
De dienst begint om 15:00

U kunt deze thuis meevieren via: 

dienst zondag 30 juni 2024 

COLLECTE

Vandaag is de collecte voor Kerk in Actie, Werelddiakonaat
Moldavië - Zorg en aandacht voor kwetsbare ouderen
In Moldavië staan zieke en kwetsbare ouderen er alleen voor. Door de hoge werkloosheid
in dit armste land van Europa werken hun kinderen veelal in het buitenland. Moldavië kent
bovendien geen zorgstelsel vanuit de overheid. Met steun van Kerk in Actie biedt de organisatie Home Care ouderen thuiszorg, komt op voor hun rechten en ondersteunt mantelzorgers. Jaarlijks ontvangen 200 ouderen liefdevolle thuiszorg en worden vrijwilligers en professionals getraind in het bieden van zorg op maat.

Van harte aanbevolen!


U kunt geld overmaken op rek nr.   NL47 RABO 0373 7186 75
onder vermelding van

1e collecte OK 30 juni 2024 - Moldavie
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Elke zondag vieren we een kerkdienst vanuit de Ontmoetingskerk.

U kunt deze thuis meevieren via: 

dienst zondag 23 juni 2024 

COLLECTE

Vandaag is de eerste collecte voor Kerk in Actie, Werelddiakonaat in Libanon

We zamelen geldt in voor Trainingen in thuiszorg in Libanon. Door de zware economische crisis in Libanon zoeken veel jongeren werk in het buitenland, waaronder veel ervaren verpleegkundigen. Ouderen blijven alleen achter als hun kinderen zijn vertrokken. Hierdoor is er veel vraag naar thuiszorgwerkers. Dat biedt tegelijk andere Libanezen en Syrische vluchtelingen in het land de kans om in deze sector aan de slag te gaan. Na een thuiszorgtraining kunnen cursisten vrijwel direct aan het werk en zijn ze ook beter in staat zorg te verlenen aan hun eigen familieleden en buren.

De tweede collecte is voor het Wijkfonds

Beide collecten woorden van harte bij u aanbevolen!

U kunt geld overmaken op rek nr.   NL47 RABO 0373 7186 75
onder vermelding van

1e collecte OK 23 juni 2024 - Libanon
2e collecte OK 23 juni 2024 - Wijkfonds

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Elke zondag vieren we een kerkdienst vanuit de Ontmoetingskerk.

U kunt deze thuis meevieren via: 

dienst zondag 16 juni 2024 

COLLECTE

Vandaag is de collecte voor Eindhoven bouwt M25

Eindhoven bouwt M25 is een jongerenorganisatie met als doel de handen uit de mouwen te steken voor anderen. M25 staat dan ook voor Mattheus 25 waarin wordt uitgelegd hoe belangrijk het is om andere mensen te helpen. De organisatie zegt:
"Deze tekst willen wij realistisch voor je maken. Dit doen wij door jou en je vrienden of jeugdgroep uit te dagen om iets voor een ander te doen. Dat kan van alles zijn: wandelen met bejaarden, een tuin wieden, met vluchtelingen spelletjes doen, soep schenken bij het station etc. In Eindhoven is in elk geval genoeg te doen voor anderen!"

Met de opbrengst van deze collecte willen wij Eindhoven bouwt M25 ondersteunen, daarom wordt deze collecte van harte bij u aanbevolen.


U kunt geld overmaken op rek nr.   NL47 RABO 0373 7186 75
onder vermelding van

1e collecte OK 16 juni 2024 - Eindhoven bouwt M25
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Elke zondag vieren we een kerkdienst vanuit de Ontmoetingskerk.

U kunt deze thuis meevieren via: 

dienst zondag 9 juni 2024 

COLLECTE

Vandaagzijn er twee collectes
De eerste collecte is voor het Algemene Kerkenwerk 

Tint
Tint is een initiatief van de Eindhovense Studenten Kapel. Tint is een ontmoetingsplek voor inspiratie en verdieping. Ze is er voor studenten van de TU/e en de Eindhovense hogescholen. Tint organiseert inspirerende en prikkelende activiteiten, waarmee ze hen wil bewegen. Tint is er voor studenten, die niet bang zijn om af en toe na te denken over wat ze nu echt belangrijk vinden in het leven. 
Helpt u dit studentenpastoraat te financieren?

De tweede collecte is de avondmaalscollecte.
Moldavië
Verschillende kerken slaan de handen ineen voor Moldavië, het armste land van Europa. Deze gemeenten gaan aan de slag voor eenzame ouderen en kinderen in Moldavië. Met ons avondmaalsdoel ondersteunen wij deze actie van harte.

U kunt geld overmaken op rek nr.   NL47 RABO 0373 7186 75
onder vermelding van

1e collecte OK 9 juni 2024 - Tint
2e collecte OK 9 juni 2024 - Moldavië

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Elke zondag vieren we een kerkdienst vanuit de Ontmoetingskerk.

U kunt deze thuis meevieren via: 

dienst zondag 2 juni 2024 

COLLECTE

Vandaagzijn er twee collectes

U kunt geld overmaken op rek nr.   NL47 RABO 0373 7186 75
onder vermelding van

1e collecte OK 2 juni 2024 - Diaconie Dorcas
2e collecte OK 2 juni 2024 - Wijkfonds

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Elke zondag vieren we een kerkdienst vanuit de Ontmoetingskerk.

U kunt deze thuis meevieren via: 

dienst zondag 26 mei 2024 [stream verbeterd]

COLLECTE

Vandaag is de eerste collecte voor Kerk in Actie, Zending

Bangladesh - Gemeenteopbouw voor dorpskerken
In afgelegen dorpen in Bangladesh is het niet vanzelfsprekend dat gemeenteleden samen een sterke gemeente vormen. Christenen vormen een kleine minderheid en het opleidingsniveau in de dorpen is laag. Om dorpsgemeenten te helpen vitaal te zijn en blijven, ondersteunt Kerk in Actie een programma voor gemeente-opbouw. Voorgangers en kerkelijke vrijwilligers krijgen training in bijbelonderwijs, kinderwerk, leiderschap en diaconaat. Dankzij dit programma kunnen gemeenteleden groeien in geloof en in dienstbaarheid binnen en buiten de eigen gemeenschap.

De tweede collecte is voor het Wijkfonds

U kunt geld overmaken op rek nr.   NL47 RABO 0373 7186 75
onder vermelding van

1e collecte OK 26 mei 2024 - Bangladesh
2e collecte OK 26 mei 2024 - Wijkfonds

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Elke zondag vieren we een kerkdienst vanuit de Ontmoetingskerk.

U kunt deze thuis meevieren via: 

dienst zondag 19 mei 2024 [stream verbeterd]

COLLECTE

Vandaag is de collecte voor Protestantse Kerk Nederland, Missionair Werk

Nederland - Online platform voor zinzoekers
Op social media, waar jongeren veel tijd aan besteden, is maar weinig zichtbaar van God. Met interessante en inspirerende video’s, christelijke rolmodellen en vriendschappen laat bijvoorbeeld Move Community op social media zien wat het betekent om te geloven in God. Hoe meer jongeren in hun social media gebruik meekrijgen van wie God is in deze wereld, hoe belangrijker het geloof voor hen wordt. De Protestantse Kerk ondersteunt organisaties zoals Move Community die geloof en jongeren met elkaar verbindt.

U kunt geld overmaken op rek nr.   NL47 RABO 0373 7186 75
onder vermelding van

1e collecte OK 19 mei 2024 - Missionair werk Nederland

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Elke zondag vieren we een kerkdienst vanuit de Ontmoetingskerk.

U kunt deze thuis meevieren via: 

dienst zondag 12 mei 2024

COLLECTE

Vandaag is de 1e collecte voor Binnenlands Diaconaat
en de 2e collecte voor het Wijkfonds

U kunt geld overmaken op rek nr.   NL47 RABO 0373 7186 75
onder vermelding van

1e collecte OK 12 mei 2024 - KiA Binnenlands Diaconaat
2e collecte OK 12 mei 2024 - Wijkfonds

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Elke zondag vieren we een kerkdienst vanuit de Ontmoetingskerk.

U kunt deze thuis meevieren via: 

dienst zondag 5 mei 2024

COLLECTE

Vandaag is de collecte voor Kerk in Actie, Noodhulp

Oekraïne - Steun voor inwoners en ontheemden. Verwoeste huizen, een ontwrichte infrastructuur en nauwelijks warmte en elektriciteit. De
gevolgen van de oorlog in Oekraïne gooien het leven en de toekomst van veel inwoners volledig overhoop. Kerk in Actie werkt samen met kerken en hulporganisaties in Oekraïne die ontheemden en slachtoffers van de oorlog blijven helpen. Regionale hulpcentra geven kwetsbare kinderen - zoals in de frontlinie van Kharkiv - een veilige plek, delen voedsel en medicijnen uit aan iedereen die het nodig heeft en bieden hulp bij traumaverwerking.

U kunt geld overmaken op rek nr.   NL47 RABO 0373 7186 75
onder vermelding van

1e collecte OK 5 mei 2024 - KiA Oekraine

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Elke zondag vieren we een kerkdienst vanuit de Ontmoetingskerk.

U kunt deze thuis meevieren via: 

dienst zondag 28 april 2024

COLLECTE

Vandaag zijn er twee collectes

U kunt geld overmaken op rek nr.   NL47 RABO 0373 7186 75
onder vermelding van

1e collecte OK 28 april 2024 - Algemeen Kerkenwerk Eindhoven
2e collecte OK 28 april 2024 - Wijkfonds

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Elke zondag vieren we een kerkdienst vanuit de Ontmoetingskerk.

U kunt deze thuis meevieren via: 

dienst zondag 21 april 2024

COLLECTE

Vandaag is de COLLECTE voor de diakonie

De diakonie heeft besloten de opbrengst van deze collecte voor Pitstop te bestemmen. Kent u Pitstop al?
Pitstop is een jongerencentrum in Eindhoven en richt zich op jongeren tussen de 10 en 23 jaar. Ze willen jongeren helpen hun eigenwaarde te ontdekken, te groeien naar volwassenheid en hun talenten te ontwikkelen, zodat ze een bijdrage kunnen leveren aan onze samenleving. 
In het jongerenwelzijnswerk van Pitstop werken ze vanuit een heldere visie. Ze willen jongeren bereiken die God niet kennen. Dit doen ze door een relatie met ze aan te gaan en ze zo te laten zien wat een leven met God inhoud.

U kunt geld overmaken op rek nr.   NL47 RABO 0373 7186 75
onder vermelding van

1e collecte OK 21 april 2024 - Pitstop
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Elke zondag vieren we een kerkdienst vanuit de Ontmoetingskerk.

U kunt deze thuis meevieren via: 

dienst zondag 14 april 2024

COLLECTE

Vandaag is de eerste collecte voor KerkinActie
De tweede collecte is voor het Wijkfonds

U kunt geld overmaken op rek nr.   NL47 RABO 0373 7186 75
onder vermelding van

1e collecte OK 14 april 2024 - KerkinActie
2e collecte OK 14 april 2024 - Wijkfonds

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Elke zondag vieren we een kerkdienst vanuit de Ontmoetingskerk.

U kunt deze thuis meevieren via: 

dienst zondag 7 april 2024

COLLECTE

Vandaag is de eerste collecte voor het Missionaire Werk van Protestantse Kerk Nederland

Nederland  - De kliederkerk is er voor iedereen
In de Kliederkerk ontdekken kinderen, tieners, ouders, opa's en oma's de betekenis van
bijbelverhalen voor hun eigen leven. Deze vrolijke, gastvrije en creatieve manier van kerk-zijn brengt jong en oud, niet-gelovig en kerkelijk betrokken samen.
De Protestantse Kerk in Nederland steunt lokale kliederkerken met materiaal, trainingen en inspirerende bijeenkomsten, zodat mensen van alle leeftijden samen bijbelverhalen kunnen ontdekken, vieren en eten.

De tweede collecte is de avondmaalscollecte.
Verschillende kerken slaan de handen ineen voor Moldavië, het armste land van Europa. Deze gemeenten gaan aan de slag voor eenzame ouderen en kinderen in Moldavië. Met ons avondmaalsdoel ondersteunen wij deze actie van harte.

U kunt geld overmaken op rek nr.   NL47 RABO 0373 7186 75
onder vermelding van

1e collecte OK 7 april 2024 - Kliederkerk
2e collecte OK 7 april 2024 - Moldavie


---------------------------------------------------------------------------------------------------

In deze Paastijd vieren we verschillende kerkdiensten vanuit de Ontmoetingskerk.

U kunt deze thuis meevieren via: 

dienst Witte Donderdag 28 maart 2024 (vanwege storing pas beschikbaar vanaf 29 maart) 

dienst Goede Vrijdag 29 maart 2024

dienst Stille Zaterdag 30 maart 2024

dienst Paaszondag 31 maart 2024


COLLECTES

Er zijn collectes voor verschillende doelen
U kunt geld overmaken op rek nr.   NL47 RABO 0373 7186 75
onder vermelding van

Witte Donderdag
1e collecte OK 28 maart 2024 - Algemeen Kerkenwerk PGE
2e collecte OK 28 maart 2024 - Moldavie

Goede Vrijdag
geen collecte

Stille Zaterdag
1e collecte OK 30 maart 2024 - Ervaring die Staat
De stichting Ervaring die Staat van de Straat is opgericht door dak- en thuislozen zelf, vanuit hun kennis en ervaringen.

Paaszondag
1e collecte OK 31 maart 2024 - KiA Colombia
In het noorden van Colombia komen steeds meer toeristen naar de Caraïbische kust. Kansarme jongeren, die op zoek zijn naar werk, kunnen in hun eigen omgeving leren hoe ze aantrekkelijke en gezonde maaltijden kunnen koken, onder andere in een rijdende kookschool. Zo kunnen ieder jaar 80 jongeren worden opgeleid voor werk in hotels, restaurants of foodtrucks, niet alleen als kok maar ook als receptionist, ober of achter de bar. En wie een eigen bedrijf wil starten, krijgt een mentor uit de horecasector.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Elke zondag vieren we een kerkdienst vanuit de Ontmoetingskerk.

U kunt deze thuis meevieren via: 

dienst zondag 24 maart 2024

COLLECTE

Vandaag is de eerste collecte voor het Missionaire werk van de PKN

Nederland - Het paasverhaal voor heel Nederland. De Protestantse Kerk werkt samen met The Passion om het paasverhaal aan miljoenen
Nederlanders te vertellen. Een missionaire kans! Rond deze jaarlijkse uitzending ontwikkelt de Protestantse Kerk extra initiatieven om naar buiten gericht kerk te zijn. Een voorbeeld hiervan is een Passionpakket, in samenwerking met Alpha Nederland, waarmee kerken met buurtbewoners een kijkavond kunnen organiseren en over de betekenis van Pasen door kunnen praten. Ook wordt er extra verdieping aangeboden met een magazine en via online.

De tweede collecte is voor het Wijkfonds

U kunt geld overmaken op rek nr.   NL47 RABO 0373 7186 75
onder vermelding van

1e collecte OK 24 maart 2024 - Missie Nederland
2e collecte OK 24 maart 2024 - Wijkfonds


---------------------------------------------------------------------------------------------------

Elke zondag vieren we een kerkdienst vanuit de Ontmoetingskerk.

U kunt deze thuis meevieren via: 

dienst zondag 17 maart 2024

COLLECTE

Vandaag is de collecte voor de Zending van Kerk in Actie

Rwanda - Leerzame stripverhalen voor kinderen
In Rwanda zijn er weinig kinderboeken. Drie Rwandese predikanten laten leerzame stripverhalen voor kinderen maken, die ze via scholen door heel Rwanda verspreiden. Het vergroot de kennis en verbetert de leesvaardigheid van kinderen. Via schrijfwedstrijden leren kinderen nadenken over de thema’s uit de stripboeken, zoals gezondheid, voeding, kinderrechten, familieleven, christelijke normen en waarden en het milieu. Elk jaar komen er nieuwe boeken over andere onderwerpen, want “een kind dat leest, wordt een volwassene die nadenkt”, menen de oprichters.

Deze collecte is van harte bij u aanbevolen.

U kunt geld overmaken op rek nr.   NL47 RABO 0373 7186 75
onder vermelding van

1e collecte OK 17 maart 2024 - Rwanda


---------------------------------------------------------------------------------------------------

Elke zondag vieren we een kerkdienst vanuit de Ontmoetingskerk.

U kunt deze thuis meevieren via: 

dienst zondag 10 maart 2024

COLLECTE

Vandaag is de eerste collecte voor de Zending van Kerk in Actie
Indonesië - Sterke vrouwen in de kerk
De lokale kerkgemeenschappen op Papoea spelen een belangrijke rol in de samenleving, vooral in de afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren. Veel vrouwen nemen sociale en pastorale taken op zich. Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papoea in het toerusten van vrouwen voor deze taken. Zij kunnen een diaconale of maatschappelijke training volgen, maar ook een alfabetiseringscursus of naailes. Ook licht de kerk vrouwen via een voedingsprogramma voor over gezonde voeding.

De tweede collecte is de avondmaalscollecte.
Verschillende kerken slaan de handen ineen voor Moldavië, het armste land van Europa. Deze gemeenten gaan aan de slag voor eenzame ouderen en kinderen in Moldavië. Met ons avondmaalsdoel ondersteunen wij deze actie van harte. 

U kunt geld overmaken op rek nr.   NL47 RABO 0373 7186 75
onder vermelding van

1e collecte OK 10 maart 2024 - Indonesie
2e collecte OK 10 maart 2024 - Moldavie


---------------------------------------------------------------------------------------------------

Elke zondag vieren we een kerkdienst vanuit de Ontmoetingskerk.

U kunt deze thuis meevieren via: 

dienst zondag 3 maart 2024

COLLECTE

Vandaag is de eerste collecte voor de Zending van Kerk in Actie

Libanon - Predikanten opleiden voor het Midden-Oosten
In Libanon zijn veel christelijke instellingen met een regionale functie. De Near East School of Theology (NEST) in Beiroet leidt predikanten op voor het hele Midden-Oosten en geeft bijscholing aan voorgangers. Het theologisch opleidingsinstituut wil met haar activiteiten de christelijke minderheid in de regio ondersteunen. 

De tweede collecte is voor het Wijkfonds

U kunt geld overmaken op rek nr.   NL47 RABO 0373 7186 75
onder vermelding van

1e collecte OK 3 maart 2024 - Libanon
2e collecte OK 3 maart 2024 - Wijkfonds


---------------------------------------------------------------------------------------------------

Elke zondag vieren we een kerkdienst vanuit de Ontmoetingskerk.

U kunt deze thuis meevieren via: 

dienst zondag 25 februari 2024

COLLECTE

Vandaag is de 1e collecte voor Vluchtelingen in de Knel
Vandaag is de 2e collecte voor het Wijkfonds

U kunt geld overmaken op rek nr.   NL47 RABO 0373 7186 75
onder vermelding van

1e collecte OK 25 februari 2024 - Vluchtelingen in de Knel
2e collecte OK 25 februari 2024 - Wijkfonds

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Elke zondag vieren we een kerkdienst vanuit de Ontmoetingskerk.

U kunt deze thuis meevieren via: 

dienst zondag 18 februari 2024

COLLECTE

Vandaag is de 1e collecte voor Binnenlands Diaconaat via Kerk in Actie
Vandaag is de 2e collecte voor Noodhulp via Kerk in Actie

U kunt geld overmaken op rek nr.   NL47 RABO 0373 7186 75
onder vermelding van

1e collecte OK 18 februari 2024 - KiA Binnenlands Diakonaat
2e collecte OK 18 februari 2024 - KiA Noodhulp

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Elke zondag vieren we een kerkdienst vanuit de Ontmoetingskerk.

U kunt deze thuis meevieren via: 

dienst zondag 11 februari 2024

COLLECTE

Vandaag is de collecte voor Noodhulp via Kerk in Actie

U kunt geld overmaken op rek nr.   NL47 RABO 0373 7186 75
onder vermelding van

collecte OK 11 februari 2024 - KiA Noodhulp

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Elke zondag vieren we een kerkdienst vanuit de Ontmoetingskerk.

U kunt deze thuis meevieren via: 

dienst zondag 4 februari 2024

COLLECTE

Vandaag is de eerste collecte voor het Werelddiakonaat van Kerk in Actie

Bangladesh - Beter bestand tegen klimaatverandering
Bangladesh lijdt zwaar onder klimaatverandering. Het land kampt steeds vaker met cyclonen en overstromingen, regen valt onregelmatiger en de stijgende zeespiegel zorgt voor verzilting van landbouwgrond. Boeren hebben grote moeite om te overleven. Kerk in Actie helpt boerengezinnen om zich aan te passen aan klimaatverandering. Zo leren zij  bijvoorbeeld om gewassen op een bamboe geraamte boven de grond te verbouwen, zodat ze bij overstromingen niet wegrotten. Ook leren dorpsgemeenschappen met waarschuwingssystemen en evacuatieplannen voorbereid te zijn op rampen.

De tweede collecte is de avondmaalscollecte.
Verschillende kerken slaan de handen ineen voor Moldavië, het armste land van Europa. Deze gemeenten gaan aan de slag voor eenzame ouderen en kinderen in Moldavië. Met ons avondmaalsdoel ondersteunen wij deze actie van harte.

U kunt geld overmaken op rek nr.   NL47 RABO 0373 7186 75
onder vermelding van

1e collecte OK 4 februari 2024 - Bangladesh
2e collecte OK 4 februari 2024 - Moldavie

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Elke zondag vieren we een kerkdienst vanuit de Ontmoetingskerk.

U kunt deze thuis meevieren via: 

dienst zondag 28 januari 2024

COLLECTE

Vandaag is de eerste collecte voor de Protestantse Kerk - Jonge generaties

Interactief bijbelspel voor jongeren. Jongeren betrekken bij de Bijbel, dat doet de Protestantse Kerk door het jaar heen met een serie van 3 interactieve spellen die door heel Nederland worden gespeeld. Sirkelslag is de eerste. Honderden jeugdgroepen spelen dit spel vanaf hun eigen locatie, waarbij ze online met elkaar in verbinding staan. Bij Sirkelslag staan altijd een bijbelverhaal en een diaconaal thema centraal. Jongeren gaan zo op een ongedwongen manier met geloofsonderwerpen aan de slag. Voor kerken is Sirkelslag een mooie kans om hen betrokken te houden.

De tweede collecte is voor het Wijkfonds

U kunt geld overmaken op rek nr.   NL47 RABO 0373 7186 75
onder vermelding van

1e collecte OK 28 januari 2024 - Bijbelspel
2e collecte OK 28 januari 2024 - Wijkfonds---------------------------------------------------------------------------------------------------

Elke zondag vieren we een kerkdienst vanuit de Ontmoetingskerk.

U kunt deze thuis meevieren via: 

dienst zondag 21 januari 2024

COLLECTE

Vandaag is de collecte voor Missionair Werk (Protestantse Kerk)

Kennis over pionieren voor iedereen beschikbaar. Sinds het ontstaan van pioniersplekken is er veel geëxperimenteerd met en geleerd over nieuwe vormen van kerk-zijn. Via online modules over thema’s als Hoe ontdekken we samen het christelijk geloof?, Hoe ontdekken we waar we als kerk van toegevoegde waarde kunnen zijn? en Hoe bouwen we een nieuwe gemeenschap met mensen buiten de kerk? stelt de Protestantse Kerk de opgedane kennis gratis en breed beschikbaar voor pioniersplekken, andere vormen van kerk-zijn en bestaande gemeenten die ‘kerk naar buiten’ willen zijn.

U kunt geld overmaken op rek nr.   NL47 RABO 0373 7186 75
onder vermelding van

1e collecte OK 21 januari 2024 - Pionieren
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Elke zondag vieren we een kerkdienst vanuit de Ontmoetingskerk.

U kunt deze thuis meevieren via: 

dienst zondag 14 januari 2024

COLLECTE

Vandaag zijn
De 1e collecte voor het binnenlands diakonaat van KerkinActie

De 2e collecte is voor het wijkfonds.

U kunt geld overmaken op rek nr.   NL47 RABO 0373 7186 75
onder vermelding van

1e collecte OK 14 januari 2024 - binnenlands diakonaat
2e collecte OK 14 januari 2024 - wijkfonds

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Elke zondag vieren we een kerkdienst vanuit de Ontmoetingskerk.

U kunt deze thuis meevieren via: 

dienst zondag 7 januari 2024

COLLECTE

Vandaag is de 1e collecte voor stichting ALEH Israël

ALEH is een organisatie die de zorg draagt voor kinderen met een ernstige- meervoudige handicap, zowel cognitief (verstandelijk) als fysiek (lichamelijk). ALEH werd in 1982 opgericht door een groep ouders die vastbesloten waren om hun kinderen met ernstige beperkingen, de best mogelijke zorg te geven en de mogelijkheid om zich te ontwikkelen tot hun volle potentieel.

Deze standvastige inzet heeft het gezicht van de rehabilitatieve zorg in Israël veranderd. Op dit moment ontvangen meer dan 700 kinderen met cognitieve en fysieke beperkingen state-of-the-art medische, educatieve en rehabilitatieve zorg in ALEH’s vier vestingen. Daarnaast verzorgt ALEH meer dan 26.000 poliklinische behandelingen per jaar. Zonder ALEH zouden veel van deze kinderen gedwongen zijn om hun leven door te brengen in ziekenhuizen of gesloten inrichtingen, zonder mogelijkheden voor rehabilitatie, onderwijs, en de liefde en warmte van een thuis. ALEH is van mening dat een sterke samenleving wordt beoordeeld op de manier waarop zij zorgt voor de meest kwetsbaren. 

De 2e collecte is de avondmaalscollecte.
Verschillende kerken slaan de handen ineen voor Moldavië, het armste land van Europa. Deze gemeenten gaan aan de slag voor eenzame ouderen en kinderen in Moldavië. Met ons avondmaalsdoel ondersteunen wij deze actie van harte. 

U kunt geld overmaken op rek nr.   NL47 RABO 0373 7186 75
onder vermelding van

1e collecte OK 7 januari 2024 - ALEH
2e collecte OK 7 januari 2024 - Moldavie
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Elke zondag vieren we een kerkdienst vanuit de Ontmoetingskerk.

U kunt deze thuis meevieren via: 

dienst zondag 31 december 2023

COLLECTE

Vandaag is de collecte voor Kinderen in de Knel

In actie voor kinderen in de knel. Honger, oorlog, geweld, uitbuiting, achterstelling… Miljoenen kinderen op deze wereld groeien op in een onveilige, hartverscheurende situatie, dichtbij en ver weg. Kerk in Actie gunt hen een beter leven, en komt voor hen op. Juist met Kerst verdienen deze kwetsbare kinderen extra aandacht en steun. Doe daarom mee met deze collecte van Kerk in Actie.

U kunt geld overmaken op rek nr.   NL47 RABO 0373 7186 75
onder vermelding van

1e collecte OK 31 december 2023 - Kinderen in de Knel
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Elke zondag vieren we een kerkdienst vanuit de Ontmoetingskerk.

U kunt deze thuis meevieren via:
dienst zondagmorgen 24 december 2023

dienst Kerstavond 24 december 2023

Kerstdienst 25 december 2023

COLLECTES
De collecte op zondagmorgen 24 december is voor Kinderen en Jongeren van Protestantse Kerk Nederland

Inleven in het kerstverhaal
Jozef, Maria, de herbergier, de herders, de wijzen… Het kerstverhaal kent talloze personages, die elk op hun eigen manier, met hun eigen gedachten en gevoelens, in het verhaal zitten. Met de KerstChallenge, een spel van de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, kruipen jongeren in de huid van deze personages. Maar liefst zesduizend jongeren doen hier elk jaar aan mee en ontdekken zo meer over de Bijbel. Er is ook altijd een diaconaal thema in het spel verweven.

De collecte op Kerstavond 24 december en Kerstmorgen 25 december is voor de KERSTPAKKETTEN in Eindhoven

In de afgelopen jaren konden door de diaconie van de PGE kerstpakketten worden bezorgd bij veel mensen en gezinnen waar deze pakketten meer dan welkom waren. Ook dit jaar gaan we samen weer veel kerstpakketten uitdelen. De diakenen zouden heel blij zijn met een grote opbrengst van deze bijzondere collecte.

U kunt geld overmaken op rek nr.   NL47 RABO 0373 7186 75
onder vermelding van

collecte OK 24 december 2023 - KerstChallenge
collecte OK 24-25 december 2023 - Kerstpaketten
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Elke zondag vieren we een kerkdienst vanuit de Ontmoetingskerk.

U kunt deze thuis meevieren via: 

dienst zondag 17 december 2023

COLLECTE

Vandaag is de collecte voor het Binnenlands Diaconaat van Kerk in Actie

Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren
Volgens schattingen leven er in Nederland 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen zijn arbeidsmigranten, anderen zijn na een mislukte asielprocedure in Nederland gebleven, omdat ze niet meer terug kunnen. Mensen zonder papieren in Nederland mogen niet werken en hebben geen recht op sociale voorzieningen. Onder hen zijn ook minderjarigen. Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven die ongedocumenteerden helpen met advies en scholing, zodat ze nieuwe perspectieven krijgen.

U kunt geld overmaken op rek nr.   NL47 RABO 0373 7186 75
onder vermelding van

1e collecte OK 17 december 2023 - kia binnenlands diakonaat
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Elke zondag vieren we een kerkdienst vanuit de Ontmoetingskerk.

U kunt deze thuis meevieren via: 

dienst zondag 10 december 2023

COLLECTE

Vandaag is de eerste collecte voor KerkinActie: Kinderen in de Knel
De tweede collecte is voor dekking van de kosten van het Adventsontbijt

U kunt geld overmaken op rek nr.   NL47 RABO 0373 7186 75
onder vermelding van

1e collecte OK 10 december 2023 - kinderen in de knel
2e collecte OK 10 december 2023 - wijkfonds-adventsontbijt
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Elke zondag vieren we een kerkdienst vanuit de Ontmoetingskerk.

U kunt deze thuis meevieren via: 

dienst zondag 3 december 2023

COLLECTE

Vandaag is de eerste collecte voor KerkinActie: Kinderen in de Knel
De tweede collecte is de Avondmaalscollecte

U kunt geld overmaken op rek nr.   NL47 RABO 0373 7186 75
onder vermelding van

1e collecte OK 3 december 2023 - kinderen in de knel
2e collecte OK 3 december 2023 - Moldavie
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Elke zondag vieren we een kerkdienst vanuit de Ontmoetingskerk.

U kunt deze thuis meevieren via: 

dienst zondag 26 november 2023

COLLECTE

Vandaag is de eerste collecte voor het Pastoraat van Protestantse Kerk Nederland

Pastoraat is iemand op zo’n manier zorg en aandacht geven dat hij of zij iets ervaart van geloof, hoop en liefde. Juist voor mensen die niet (meer) naar de kerk kunnen komen, is pastoraat belangrijk. De Protestantse Kerk ondersteunt allerlei vormen van pastoraat buiten de kerk, zoals bijvoorbeeld verpleeghuispastoraat. Voor mensen in verpleeghuizen is de eindigheid van het leven een belangrijk thema. Een luisterend oor, en de juiste woorden van troost en bemoediging zijn op deze plek onmisbaar. Vandaag is het Eeuwigheidszondag. Daarom collecteren we voor pastoraat waarbij er aandacht is voor mensen voor wie de eindigheid van het leven een belangrijk thema is.

De tweede collecte is voor het Wijkfonds
Uit het wijkfonds betalen we alle kosten rond bijvoorbeeld de kerkdiensten, de paaskaarsen, liturgieboekjes, het adventsontbijt, instuif, koffie na de kerk, enz.

U kunt geld overmaken op rek nr.   NL47 RABO 0373 7186 75
onder vermelding van

1e collecte OK 26 november 2023 - Pastoraat Nederland
2e collecte OK 26 november 2023 - Wijkfonds
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Elke zondag vieren we een kerkdienst vanuit de Ontmoetingskerk.

U kunt deze thuis meevieren via: 

dienst zondag 19 november 2023

COLLECTE

Vandaag is de eerste collecte voor Ervaring die Staat
De stichting Ervaring die Staat van de Straat is opgericht door dak- en thuislozen zelf, vanuit hun kennis en ervaringen. Krachtgericht werken staat centraal, net als zelfregie en medezeggenschap. De stichting vormt een nieuw aanbod in de maatschappelijke opvang in Eindhoven. Hiermee helpen ze dak- en thuislozen het geloof en vertrouwen in zichzelf terug te vinden.

U kunt geld overmaken op rek nr.   NL47 RABO 0373 7186 75
onder vermelding van

1e collecte OK 19 november 2023 - Ervaring die Staat
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Elke zondag vieren we een kerkdienst vanuit de Ontmoetingskerk.

U kunt deze thuis meevieren via: 

dienst zondag 12 november 2023

COLLECTE

Vandaag is de eerste collecte voor het werelddiaconaat van Kerk in Actie

Libanon - Kansen voor jongeren in achterstandswijken
In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niet te overzien. Gebrek aan goed onderwijs, werkloosheid en geweld ontnemen jongeren die er wonen elk perspectief op een betere toekomst.
Kerk in Actie steunt het werk van jongerencentrum Manara in Beiroet. Kwetsbare tieners krijgen er huiswerkbegeleiding, examentraining, psychosociale hulp en vaktrainingen.


De tweede collecte is voor het Wijkfonds
Uit het wijkfonds betalen we alle kosten rond bijvoorbeeld de kerkdiensten, de paaskaarsen, liturgieboekjes, het adventsontbijt, instuif, koffie na de kerk, noem maar op.


U kunt geld overmaken op rek nr.   NL47 RABO 0373 7186 75
onder vermelding van

1e collecte OK 12 november 2023 - Libanon
2e collecte OK 12 november 2023 - Wijkfonds
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Elke zondag vieren we een kerkdienst vanuit de Ontmoetingskerk.

U kunt deze thuis meevieren via: 

dienst zondag 5 november 2023

COLLECTE

Vandaag is de eerste collecte voor de zending van Kerk in Actie

Colombia - Sociaal bewogen predikanten opleiden. Het jarenlange gewapende conflict in Colombia heeft miljoenen mensen getraumatiseerd en verjaagd van hun vertrouwde plek. In deze context moeten predikanten hun werk doen. Wat betekent dit voor hun pastorale en diaconale taak? In 2022 is Jeannet Bierman namens Kerk in Actie uitgezonden als docent praktische theologie. Met haar studenten onderzoekt ze wat er leeft in samenleving én kerk. Ze rust deze toekomstige predikanten toe om straks met hun gemeenteleden om te zien naar anderen.

De tweede collecte is de avondmaalscollecte.
Verschillende kerken slaan de handen ineen voor Moldavië, het armste land van Europa. Deze gemeenten gaan aan de slag voor eenzame ouderen en kinderen in Moldavië. Met ons avondmaalsdoel ondersteunen wij deze actie van harte.

U kunt geld overmaken op rek nr.   NL47 RABO 0373 7186 75
onder vermelding van

1e collecte OK 5 november 2023 - Colombia
2e collecte OK 5 november 2023 - Moldavie
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Elke zondag vieren we een kerkdienst vanuit de Ontmoetingskerk.

U kunt deze thuis meevieren via: 

dienst zondag 29 oktober 2023

COLLECTE

Vandaag is de collecte voor het Jeugdwerk in Eindhoven

Wij als gemeente zijn geroepen ook onze jeugd een veilige en aantrekkelijke plek te bieden. Het gevoel samen in de wereld te staan steunend op betekenisvolle verhalen willen we niet alleen uitdragen in de kerkdienst, maar ook in de crèche, de kindernevendienst en de jeugdkerk. Om zo'n aantrekkelijke plek te bieden voor jongeren is extra financiële ondersteuning nodig. De gepaste aankleding van ruimtes, attributen voor spelletjes, gezamenlijke activiteiten binnen en buiten, kosten nu eenmaal soms geld.

U kunt geld overmaken op rek nr.   NL47 RABO 0373 7186 75
onder vermelding van

1e collecte OK 29 oktober 2023 - Jeugdwerk Eindhoven
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Elke zondag vieren we een kerkdienst vanuit de Ontmoetingskerk.

U kunt deze thuis meevieren via: 

dienst zondag 22 oktober 2023

COLLECTE

Vandaag is de eerste collecte voor kerk in Actie met als doel : Werelddiaconaat

Indonesië - Sterke vrouwen in de kerk
De lokale kerkgemeenschappen op Papoea, Indonesië, spelen een belangrijke rol in de samenleving, vooral in de vaak afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren. Veel vrouwen nemen sociale en pastorale taken op zich. Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papoea in het toerusten van vrouwen voor deze taken. Zij kunnen een diaconale of maatschappelijke training, een alfabetiseringscursus of naailes volgen. Ook geeft de kerk vrouwen via een voedingsprogramma voorlichting over gezonde voeding.
Helpt u mee?

De tweede collecte is voor het Wijkfonds


U kunt geld overmaken op rek nr.   NL47 RABO 0373 7186 75
onder vermelding van

1e collecte OK 22 oktober 2023 - werelddiakonaat Indonesie
2e collecte OK 22 oktober 2023 - wijkfonds
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Elke zondag vieren we een kerkdienst vanuit de Ontmoetingskerk.

U kunt deze thuis meevieren via: 

dienst zondag 15 oktober 2023

COLLECTE

Vandaag is de collecte voor de Diaconie met als doel : Jongerenhuis

In ons land loopt een groep jonge mensen rond die verstoken is van werk en opleiding, omdat onze overheid hen nog niet erkent als vluchteling. Ons land heeft de plicht om iedere jongere werk en opleiding te bieden zolang hij in ons land vertoeft en geen kans ziet om erkend te worden als vluchteling of om een andere plek te vinden om te leven.

Het Jongerenhuis springt in dat gat en probeert mogelijkheden te vinden tot ontwikkeling van de jongere. Het Jongerenhuis bestaat uit twee huizen in Eindhoven waar studenten en vluchtelingen, 18-28 jaar, samenwonen, eten, sporten, studeren, muziek maken, leven. In het Jongerenhuis zijn een aantal vrijwilligers en coaches werkzaam die ondersteuning bieden en de cursussen Nederlandse taal en Talentsupport geven.
Ook hebben ze een Huiskamer in Eindhoven geopend voor vluchtelingen, die niet in de Jongerenhuizen wonen. Het huis is een plek waar jongeren, ongeacht asielprocedures, religie en nationaliteit, openstaan voor elkaars inbreng om samen een thuis te maken.

Helpt u mee?

U kunt geld overmaken op rek nr.   NL47 RABO 0373 7186 75
onder vermelding van

1e collecte OK  15 oktober 2023 - Jongerenhuis
---------------------------------------------------------------------------------------------------

U kunt deze thuis meevieren via: 

dienst zondag 8 oktober 2023

COLLECTE

Vandaag is de eerste collecte voor de PKN met als doel : Missionair Werk

Pioniersplek brengt de kerk naar de mensen toe. In Nederland gaan steeds minder  mensen naar de kerk. Maar dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met pioniersplekken, een nieuwe vorm van kerk-zijn. Zoals bijvoorbeeld pioniersplek LUX in Den Haag, waar twintigers en dertigers met elkaar in ontspannen sfeer belangrijke levensvragen bespreken. De afgelopen 10 jaar ontstonden zo’n 180 pioniersplekken binnen de Protestantse Kerk. Ze vormen nieuwe christelijke geloofsgemeenschappen voor diverse doelgroepen die nu niet kerkelijk betrokken zijn.

De tweede collecte is voor het Wijkfonds
Uit het wijkfonds betalen we alle kosten rond bijvoorbeeld de kerkdiensten, de paaskaarsen, liturgieboekjes, het adventsontbijt, instuif, koffie na de kerk, noem maar op.

U kunt geld overmaken op rek nr.   NL47 RABO 0373 7186 75
onder vermelding van

1e collecte OK  8 oktober 2023 - Pioniersplekken
2e collecte OK  8 oktober 2023 - Wijkfonds

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Elke zondag vieren we een kerkdienst vanuit de Ontmoetingskerk.

U kunt deze thuis meevieren via: 

dienst zondag 1 oktober 2023

COLLECTE

Vandaag is de 1e collecte voor Kerk en Israël: onopgeefbaar verbonden
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het Joodse volk een wezenlijk onderdeel van de eigen identiteit. Daarom bezinnen we ons op de joodse wortels van ons geloof en bevorderen we het gesprek tussen joden en christenen. Ook staan we op tegen antisemitisme. In Nederland rusten we predikanten en gemeenten toe op het gebied van de relatie met het volk Israël. In Israël steunen we onder andere het werk van Nes Ammim, een internationale christelijke gemeenschap. De eerste zondag in oktober is Israëlzondag. Hiermee geeft de Protestantse Kerk uiting aan haar roeping tot onopgeefbare verbondenheid met Israël. Daarom collecteren we voor de ontmoeting tussen de kerk en Israël.

De tweede collecte is de avondmaalscollecte.
Verschillende kerken slaan de handen ineen voor Moldavië, het armste land van Europa. Deze gemeenten gaan aan de slag voor eenzame ouderen en kinderen in Moldavië. Met ons avondmaalsdoel ondersteunen wij deze actie van harte.


U kunt geld overmaken op rek nr.   NL47 RABO 0373 7186 75
onder vermelding van

1e collecte OK  1 oktober 2023 - Kerk en Israel
2e collecte OK  1 oktober 2023 - Moldavie

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Elke zondag vieren we een kerkdienst vanuit de Ontmoetingskerk.

U kunt deze thuis meevieren via: 

dienst zondag 24 september 2023

COLLECTE

Vandaag is de 1e collecte voor de Zending Vredesweek
Vandaag is de 2e collecte voor het wijkfonds

U kunt geld overmaken op rek nr.   NL47 RABO 0373 7186 75
onder vermelding van

1e collecte OK 24 september 2023 - Vredesweek
2e collecte OK 24 september 2023 - Wijkfonds

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Op zondag 17 september vieren we weer een kerkdienst vanuit de Ontmoetingskerk.

U kunt thuis meevieren via: 

dienst zondag 17 september 2023

COLLECTE

Vandaag is de collecte voor Kerk in Actie - Werelddiakonaat 

In het Zuidoost-Aziatische land Myanmar helpt Kerk in Actie kwetsbare groepen om op eigen benen te staan. In 10 dorpen verwerken jonge moeders, jongeren tussen de 18 en 35 jaar en slachtoffers van de gewapende conflicten landbouwgewassen tot consumentenproducten. Ze verbouwen pinda’s om tot olie te verwerken, of gember om te drogen en te verkopen. Hierdoor groeit hun inkomen en kunnen zij een menswaardig bestaan opbouwen. 
Kerk in Actie ondersteunt hen met trainingen en kleinschalige leningen.

De collecte is van harte aanbevolen!

U kunt geld overmaken op rek nr.   NL47 RABO 0373 7186 75
onder vermelding van

1e collecte OK 17 september 2023 - Myanmar

---------------------------------------------------------------------------------------------------


Op zondag 10 september vieren we weer een kerkdienst vanuit de Ontmoetingskerk.

U kunt thuis meevieren via: 

dienst zondag 10 september 2023

COLLECTE

Vandaag is de 1e collecte voor  PKN – Kinderen en Jongeren
Goed voorbereid met jongeren op weg.  Zijn jongeren de toekomst van de kerk? Nee, ze zijn waardevol om wie ze nu zijn. Daarom is het belangrijk om ervoor te zorgen dat ze zich thuis voelen in de kerk en serieus worden genomen. Onderzoek maakt duidelijk dat kerken die hier zorgvuldig mee omgaan aantrekkingskracht hebben op kinderen en jongeren. Daarom heeft de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk seizoenspakketten gemaakt: een totaal jeugdseizoen aan materiaal voor jeugdgroepen, clubs en gezinnen, uitgedacht in samenwerking met lokale gemeenten.

en de 2e collecte is voor het wijkfonds 

U kunt geld overmaken op rek nr.   NL47 RABO 0373 7186 75
onder vermelding van

1e collecte OK 10 september 2023 - PKN Kinderen en Jongeren

2e collecte OK 10 september 2023 - Wijkfonds

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Op zondag 3 september vieren we weer een kerkdienst vanuit de Ontmoetingskerk.

U kunt thuis meevieren via: 

dienst zondag 3 september 2023

COLLECTE

Vandaag is de 1e collecte voor Werelddiaconaat en de 2e collecte is de Avondmaalscollecte 

U kunt geld overmaken op rek nr.   NL47 RABO 0373 7186 75
onder vermelding van

1e collecte OK 3 september 2023 - Werelddiaconaat

2e collecte OK 3 september 2023 - Avondmaalscollecte

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Op zondag 27 augustus vieren we weer een kerkdienst vanuit de Ontmoetingskerk.

U kunt thuis meevieren via: 

dienst zondag 27 augustus 2023

COLLECTE

Vandaag zijn de collectes voor ons kerkkblad Samen en voor het wijkfonds

U kunt geld overmaken op rek nr.   NL47 RABO 0373 7186 75
onder vermelding van

1e collecte OK 27 augustus 2023 - Samen

2e collecte OK 27 augustus 2023 - Wijkfonds

 

Bijzondere actie t.b.v. inrichting na verbouwing

Het zal u niet ontgaan zijn dat onze kerk, de Ontmoetingskerk grondig verbouwd wordt, een lang gekoesterde wens sinds het samen verder gaan van de Adventskerk-gemeente en de Ontmoetingskerkgemeente. Het grootste deel van de verbouwing, ruim 420.000 euro, wordt betaald uit de algemene middelen en reserves van de Protestantse Gemeente Eindhoven. Maar het laatste stukje, ongeveer 25.000 euro, bedoeld voor de afwerking, inrichting en aankleding, moeten en willen wij als wijkgemeente Zuid zelf bij elkaar brengen. We doen dat onder meer door middel van acties zoals de verkoop van tosti’s door onze jeugdkerk afgelopen winter en een dienstenveiling op onze startzondag in september. Daarnaast houden we een extra inzameling. Een brief daarover is beschikbaar via de volgende link:

bijzondere inzameling tbv inrichting na verbouwing Ontmoetingskerk (PDF)

bijzondere inzameling tbv inrichting na verbouwing Ontmoetingskerk (Word)

We hopen dat u bereid bent eenmalig voor dit specifieke doel extra bij te dragen.

 

 

terug