PGE Gedragsregels

In overeenstemming met de regels binnen de PKN heeft de Protestantse Gemeente Eindhoven Gedragsregels en omgangsvormen vastgesteld.
Deze kunt U vinden in het onderstaande Document :
Gedragscode en Algemene Omgansregels Protestantse Gemeente Eindhoven 07/2023 

Verder zijn hier ter referentie een aantal documenten van de PKN website toegevoegd :
Beroepscode en gedragsregels Predikanten en Kerkelijk werkers
PKN protocol bij misbruik
terug