Diaconaat

Wat doen we?
Diaconie is geloof in de praktijk. Aandacht geven aan elkaar, helpen als iemand het (financieel) moeilijk heeft, opkomen voor mensen die niet gezien/gehoord worden in onze samenleving. In de wijk, in Eindhoven, in en buiten Nederland. Je kunt met een diaken contact opnemen voor vragen of opmerkingen over de activiteiten.

Hulp bij geldzorgen
Eén van de taken van de diaconie is praktische hulp geven. Soms met een kleine financiële bijdrage. Maar vooral door samen met de hulpvrager op zoek te gaan naar goede oplossingen voor de situatie. Ook zijn we actief in samenwerkingsverbanden van de gemeente Eindhoven om armoede te bestrijden.

Instuif
Elke derde donderdag van de maand is de kerk vanaf 10.30 open voor koffie, een praatje en gezelligheid. Vanaf 11.00 is er een gezamenlijke activiteit en vanaf 12.00 eten we samen met soep en broodjes. Aanmelden kan via instuifontmoetingskerk@gmail.com

Bloemendienst
Elke zondag staan er bloemen in de kerk. Deze bloemen zijn na afloop van de dienst bestemd voor iemand die wel een steuntje in de rug kan gebruiken. Of voor iemand bij een feestelijke gebeurtenis. Ken je iemand die wel een bloemetje kan gebruiken? Geef dan de naam door éen van de bloemenverzorgers, aan een lid van de Kerkenraad, of aan de kosters.

Een bijdrage aan het Bloemenfonds is natuurlijk altijd welkom: NL87RABO03736967.

VluchtelingenindeKnel
Wij ondersteunen het werk van Vluchtelingen in de Knel door het houden van een jaarlijkse themadienst waarin vluchtelingen zelf aan het woord komen. Maar ook praktisch: gemeenteleden zijn vrijwilliger, organiseren jaarlijks een Sinterklaasfeest voor kinderen van vluchtelingen, zijn taalmaatje of helpen bij vervoer naar ziekenhuis of ambassade.

Amnesty International
Een aantal keren per jaar komen we in actie voor Amnesty International. Door een digitale petitie te ondertekenen of een voorbeeldbrief mee te nemen om thuis te schrijven. In de adventstijd worden er Amnesty kerstkaarten en cadeaus verkocht. We komen ieder jaar rond 10 december tijdens Write for Rights – de grootste briefschrijfactie van Nederland - in actie voor mensen die onterecht vastzitten of worden bedreigd vanwege hun werk, mening of om wie ze zijn.

Inloophuizen
Inloophuizen zijn huiskamers in de stad, waar iedereen welkom is. Open Huis St. Cathrien , Het Hemeltje en de Huiskamer voor Vluchtelingen worden door de diaconie ondersteund. Je kunt meehelpen in een inloophuis door gastheer of gastvrouw te zijn, door te koken, of door mee te helpen in het bestuur of bij andere activiteiten.

Voedselbank
Elke eerste zondag van de maand zamelen we een steeds wisselend “product van de maand” voor de Voedselbank in. In het bulletin en in de agenda vind je het actuele product van de maand. De doelstelling van de Stichting Voedselbank Eindhoven e.o. is om die mensen in Eindhoven die (soms ver) onder de armoedegrens leven van een voedselpakket te voorzien.

Hulp buiten Nederland
Als kerk zijn we betrokken bij alle mensen die lijden onder armoede, geweld, klimaatproblematiek, onderdrukking en kansloosheid. We zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid en van het verband tussen onze manier van leven hier en de schrijnende situaties in andere delen van onze wereld. Op verschillende manieren geven we hier aandacht aan. Door aandacht te vragen voor de acties en collectes van KerkinActie, door het kiezen van een Avondmaalsproject waarvoor we extra collecteren, door het houden van sobere maaltijden in de 40dagenperiode, door een verkoopactie met artikelen uit de Wereldwinkel……

terug