Wat is Diaconie

Het woord diaconie stamt van het Griekse ‘diakonia’ dat dienst of bediening betekent.
Lees meer 

Wat doet de DiaconieWat is de opdracht van de Diaconie en wat zijn de taken van de diakenen
 
Lees meer 

De diaconie van de Protestantse Gemeente in EindhovenEindhoven is een middelgrote stad in  Nederland, Brainport van Europa. De slimste regio ter wereld? In elk geval van Nederland. ASML, Philips en vele andere technische bedrijven vinden een plaats in Eindhoven en omgeving. Het is een technisch, industrieel en cultureel centrum. De TuE (technische universiteit) trekt veel buitenlandse studenten. Op de High Tech Campus werken veel expats.
 
Lees meer 

Wat doen we concreetVoor de uitvoering van het diaconale werk kent elke wijkgemeente een wijkdiaconie gevormd door diakenen.  Alle diakenen van de drie wijkgemeenten, De Johannesgemeente, de wijkgemeente Eindhoven-Zuid en de Kruispuntgemeente vormen tezamen ‘Het College van Diakenen’ van de PGE. Het praktische diaconale werk start in de wijkgemeente. Daar wordt veel werk uitgevoerd.
Lees meer 

Aandacht voor het diaconale karakter van de kerk

Doen of zijn.
Diaconie wordt vaak verbonden met ‘DOEN’. Diakenen zijn meestal practische mensen die van aanpakken weten: helpen waar geen helper is. Traditioneel verbonden met armenzorg en aandacht voor de sociale omstandigheden van mensen, gemeenteleden en  anderen, niet kerkleden.
Maar diaconie in  kerkelijk verband betekent meer. Het is een wezenlijk onderdeel van de levenshouding die Jezus zijn volgelingen onderwees. Wij zeggen weleens: ‘Iedereen is diaken’. In de praktijk betekent dat talloze vormen van vrijwilligerswerk voor vluchtelingen, dak- en thuislozen, bezoek aan ouderen en zieken en nog veel meer. Maar het gaat altijd om aandacht van gemeenteleden voor elkaar en de ander. We doen dat belangeloos, niet omdat Jezus dat van ons vraagt of opdraagt. Dat doet Hij wel, maar Hij doet dat omdat het goed is om te doen, omdat het de wereld een beetje beter maakt en ons leven zin geeft. We worden er zelf ook beter van en we zijn een voorbeeld voor de wereld. We tonen daardoor als het ware het gezicht van Christus.
 
Lees meer 

Financiƫn
De diaconie is een zelfstandige rechtspersoon. Dit is zo om ervoor te zorgen dat het kerkbestuur geen diaconale gelden kan gebruiken om andere tekorten op te vullen. Diaconale gelden zijn bestemd voor de noden van de wereld: de armen en behoeftigen; dak en thuislozen, vluchtelingen
Lees meer 

Actueel

Project “Werkvloer voor Vluchtelingen zonder status” gaat van start

Foto: Anneke Schep

Van links naar rechts:
Leo Steinhauzer (College van Diakenen, Protestantse Gemeente Eindhoven)
Mugisha (projectleider 'Werkvloer voor vluchtelingen zonder status')
Sjaak Huijser (initiatiefnemer Huiskamer voor Vluchtelingen)

 

                                                                      Meer informatie :

Lees meer