Pastoraat

Informatie wordt zsm aangevuld.

Pastoraatsgroep

De werkgroep ontplooit initiatieven op basis waarvan het pastoraat gestalte kan krijgen. Zij stimuleert activiteiten, die aan vormen van gemeenteopbouw gestalte geven door middel van het organiseren van pastorale thema-avonden. Ook onderhoudt ze minstens eenmaal per jaar contact met de verschillende sectieteams.

Inloopochtend

Iedere donderdag van 10.00 - 12.00 staat de hal van de Johanneskerk open voor de inloopochtend waar koffie en thee worden geserveerd. Uitgezonderd zijn de christelijke en algemene feestadagen wanneer deze op een donderdag vallen. 
U bent van harte welkom!