Cantorij van de JohanneskerkDe Cantorij is al jaren actief om de gemeentezang te onder­steunen en om iets nieuws te laten horen, bijvoorbeeld uit het Liedboek 2013.
Bij bijzondere kerkdiensten zorgt zij zo’n acht maal per jaar voor extra muzikale invulling. Dit alles in het kerkgebouw waar de Cantorij in 1975 begonnen is.
Komt u deze enthousiaste groep zangers versterken? De sfeer op de oefenavonden is prima en nieuwe zangers en zangeressen zijn altijd hartelijk welkom. Het oefenen vindt plaats in de Johanneskerk op vrijdagochtend van 10.00–11.00 uur. Graag tot ziens!

Meditatieve muziek na de preek

Na de preek is er een meditatief moment in de vorm van muziek, Dit moment wordt afwisselend verzorgd door de organisten en andere instrumentalisten uit de gemeente. Uitbreiding van het aantal muzikanten, vooral ook jeugdige, is gewenst.

Contactadres:
Gea Vos - geavos1960@live.nl - tel. 2489449