Activiteiten en Wijkberichten

Aktiviteiten:
maand december 2023

Zondagavonden 3, 10 en 17 december aanvang 19:00 uur
Vesper

Maandagavonden 4, 11 en 18 december aanvang 20:00 uur
Mediteren in de Adventstijd

Je kunt je nu opgeven. Het christendom kent een rijke traditie op het gebied van meditatie. In de verstilling kun je bij jezelf komen en ontvankelijk worden voor Gods aanwezigheid. Op drie avonden van anderhalf uur gaan we hiermee samen oefenen. Met behulp van technieken uit het oosten, zoals een goede zithouding en ontspannen ademhaling, richten we ons op teksten en afbeeldingen uit het christelijk geloof. Ervaring met meditatie is niet nodig om mee te doen. De avonden worden begeleid door Berthilde van der Zwaag. Welkom op de maandagavonden 4, 11 en 18 december om 20:00 uur in de Ontmoetingskerk.
Aanmelden bij: BerthildevanderZwaag@on.nl.
 

Zondag 10 december aanvang 9:00 uur
Adventsontbijt

Van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het Adventsontbijt in de Ontmoetingskerk op zondag 10 december om 9 uur.
Thema van de dienst: Vrede.
Geef je op voor het ontbijt! Dat kan tot 7 december via het mailadres: adventsontbijt@gmail.com. 

Zondag 10 december aanvang 10:30 - 12:30 
Amnesty Write for Rights briefschrijfactie

Amnesty Write for Rights: doe mee met de grootste briefschrijfactie van Nederland
Rond 10 december vinden er overal in het land Write for Rights-schrijfacties plaats. Op al die plekken schrijven mensen zoveel mogelijk brieven aan machthebbers die mensen oneerlijk behandelen. Want hoe meer brieven, hoe groter de kans dat we onrecht kunnen stoppen.
Op 10 december kun je in de Ontmoetingskerk in Eindhoven echt iets betekenen voor tien mensen die hun nek durven uit te steken en dat met gevangenisstraf, ja soms met de dood moeten bekopen. Mensen die onrecht is aangedaan, die opkomen voor anderen of met hun mening tegen de stroom inroeien.
Van 10:30 tot 12:30 uur kunnen er  (voorbeeld)brieven geschreven worden. Een speciale oproep is er voor kinderen: kom groetenkaarten tekenen en kleuren voor (familieleden van) gevangenen.
Zie voor meer informatie: https://events.amnesty.nl/events/onrecht-de-wereld-uit-kom-naar-write-for-rights-in-de-ontmoetingskerk-in-eindhoven.

Amnesty groep 630 en de jeugdkerk 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wijkbericht van vrijdag 1 december


Eerste Advent, zondag 3 december

We vieren een dienst van Schrift en Tafel op deze Eerste Advent. Brood en wijn delen we in de kring. De cantorij zal zingen onder leiding van Marja Bottenberg. Het gaat over het waken tot de komst van (Marcus 13: 24 - 37).
Precies dat betekent ‘Advent’: komst.

Tweede Advent, zondag 10 december Adventsontbijt

We zetten een traditie van decennia voort: vandaag vieren we de dienst met het Adventsontbijt. We beginnen om 9.00 uur. Wie niet wil ontbijten maar wel aan de (rest van de) dienst mee wil doen, is welkom om ongeveer 9.45 uur. Het zal een korte viering zijn met een verhaal, zonder preek, maar wel met veel samenzang. En met aandacht voor Write for Rights. Na de dienst kan er geschreven worden voor een aantal gewetensgevangenen.

Je kunt je vandaag nog opgeven voor: mediteren in de Adventstijd

Dat vindt plaats op de maandagavonden 4, 11 en 18 december om 20 uur in de Ontmoetingskerk. Aanmelden bij: BerthildevanderZwaag@on.nl
Voor meer informatie, zie het boekje Bezinning en Groei in de tijdschriftenwand.

Lief en leed

Dit is een nieuwe rubriek vanuit de pastorale groep, bedoeld om op de hoogte te zijn van het lief en leed van een ander om zo mee te kunnen leven. Er komen alleen berichten in met toestemming van degene die het betreft.

In het vorige Bulletin schreef ik dat Jan Herm Bouwhuis (Koenraadlaan 107) ziek is. Hij vroeg mij om daar aan toe voegen, dat hij niet meer beter kan worden maar blij is met iedere maand die hem geschonken wordt.

Mogen allen, hier genoemd of niet, zich gedragen weten.

Nogmaals: oproep kerstboom

Help de Ontmoetingskerk aan een mooie kerstboom! Hebt u / heb jij een (te) grote spar in je tuin staan die er wel uit mag, stuur even een berichtje naar Tjalling Huisman: 06 15 69 59 19 / tjhuisman27@gmail.com

10 december 2023 Adventsontbijt

Van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het Adventsontbijt in de Ontmoetingskerk aanstaande zondag 10 december om 9 uur. De kerkdienst is aansluitend en het thema van de dienst is  Vrede.
Geef je op als je deel wilt nemen! Dat kan tot en met woensdag 6 december. Zondag 3 december liggen in de hal intekenlijsten klaar; opgeven kan ook via het mailadres: adventsontbijt@gmail.com. 

10 december 2023 Amnesty Write for Rights: doe mee met de grootste briefschrijfactie van Nederland

Rond 10 december vinden er overal in het land Write for Rights-schrijfacties plaats. Op al die plekken schrijven mensen zoveel mogelijk brieven aan machthebbers die mensen oneerlijk behandelen. Want hoe meer brieven, hoe groter de kans dat we onrecht kunnen stoppen.

Op 10 december kun je in de Ontmoetingskerk in Eindhoven echt iets betekenen voor tien mensen die hun nek durven uit te steken en dat met gevangenisstraf, ja soms met de dood moeten bekopen. Mensen die onrecht is aangedaan, die opkomen voor anderen of met hun mening tegen de stroom inroeien.
Van 10:30 tot 12:30 uur kunnen er  (voorbeeld)brieven geschreven worden. Een speciale oproep is er voor kinderen: kom groetenkaarten tekenen en kleuren voor (familieleden van) gevangenen.

Zie voor meer informatie: https://events.amnesty.nl/events/onrecht-de-wereld-uit-kom-naar-write-for-rights-in-de-ontmoetingskerk-in-eindhoven

Amnesty groep 630 en de jeugdkerk

-- Met vriendelijke groet,
Bart Smits PGE wijkredactie Eindhoven-Zuid email: EhvZuid.wijkredactie@pkn-eindhoven.nl web: http://www.pkn-eindhoven.nl

terug