Bloemendienst

Tijdens vieringen staan er bloemen in de kerk die naar ouderen, zieken of andere gemeenteleden worden gebracht.
Contactadres: 
Jettie Hoeve           hoeveh@planet.nl             tel. 2421841
 
terug