Actueel

Project “Werkvloer voor Vluchtelingen zonder status”
Het is zo ver! Het project “Werkvloer voor Vluchtelingen zonder status” begint op 15 augustus. Werk is zoveel meer dan geld verdienen, het zorgt voor dagritme, persoonlijke ontwikkeling en sociale verbinding. Dat geldt ook voor vluchtelingen en misschien nog wel meer voor vluchtelingen zonder status. Deze mensen met ( nog ) geen recht op een verblijfsvergunning leven in een isolement. Met dit project willen we hen een kans bieden. Vanuit onze diaconale taak in deze wereld gaan we in dit project deze mensen cursussen aanbieden die dienen als voorbereiding op werk of een toekomstige beroep of opleiding.
In de SAMEN van december 2021 hebben we u bericht dat de Diaconie van de PGE een subsidieaanvraag ingediend had bij het fonds Kerk en Wereld. Hierbij maakte ons project kans op 3 jaar € 50.000,- subsidie. Het aantal aanvragen was echter overweldigend en ons project viel buiten de boot.
Daarna hadden we in het voorjaar van 2022 een bijeenkomst in De Huiskamer voor Vluchtelingen (zie SAMEN juni 2022 ) met o.a. Karel Jungheim van Kerk in Actie en een aantal bezoekers van De Huiskamer. Daar ontstond het plan om  met elkaar naar Amsterdam te gaan om bij ASKV te horen  hoe zij een en ander georganiseerd hebben. Een eyeopener voor ons was dat ze -naast het aanbieden van allerlei praktische cursussen-  ook vluchtelingen opleiden tot ambassadeur; zo kunnen zij op scholen/instellingen/bedrijven en in kerken hun eigen verhaal vertellen. Daardoor ontstaat er meer contact en meer onderling begrip.
In 2023 zijn we begonnen om diverse fondsen aan te schrijven om de financiering van het project rond te krijgen. Dat was een moeizaam gebeuren en we zijn verheugd dat we kunnen meedelen dat op 7 juli de financiering van het eerste jaar rond was. Met dank aan in het ons gestelde vertrouwen : Kerk in Actie, Stg. Rotterdam, Stg. Hofstee, Kansfonds, Thomas van Villanova en Zusters van Liefde uit Schijndel. Het College van Diakenen staat ( onder voorwaarden ) garant voor de ontbrekende € 20.000,-. We hebben er alle vertrouwen in dat we die middelen ook nog wel bij elkaar krijgen.
Ondertussen zijn we gesprekken gestart met de beoogde coördinator. De startdatum  is 15 augustus en de coördinator is Mugisha, die zelf ervaring heeft als vluchteling uit Oeganda.
De coördinator krijgt als opdracht om in samenspraak met de bezoekers van De Huiskamer voor Vluchtelingen en met Vluchtelingen in de Knel te onderzoeken welke praktische vaardigheden (schilderen, behangen, vloeren leggen, loodgieter of ICT werkzaamheden ) de bezoekers willen leren. Voor die cursussen moet de coördinator dan vervolgens docenten vinden. Mogen wij een beroep doen op uw kennis / kunde ? Ook zal de coördinator , met enige hulp van ASKV, aan de slag gaan met de opleiding tot ambassadeur, zodat de vluchtelingen hun verhaal goed kunnen en durven presenteren en in de Eindhovense samenleving dat verhaal steeds beter gehoord en verstaan wordt.
De eerste hobbels zijn genomen, en er zullen ongetwijfeld nog meer obstakels volgen om dit project helemaal te laten slagen. Maar als je niet begint, dan kom je nergens. Dit scholingsproject is zo veelomvattend dat het niet alleen door de Diaconie van de PGE en De Huiskamer georganiseerd kan worden. We zullen daarom ook contact leggen met andere organisaties in Eindhoven, met scholen en met de gemeente. Wilt u meer weten, hebt u ideeën of wilt u actief worden in dit project? Wij vertellen er graag meer over!
Namens de Diaconie,
Antje Dekker en Wim Wiggers.
 
terug