Laatste nummer Samen

 

Kerkblad Samen maart 2024

Het thema van SAMEN van maart is Pasen.
Bert Jan van Haarlem schrijft over zwijgen; dat het soms beter is te zwijgen over wie Jezus is. Zwijgen over Jezus is een terugkerend thema in het evangelie volgens Marcus.
In dit nummer over Pasen past het artikel over verzoenen van Tjalling Huisman ook goed. Verzoeningsleer was het vierde onderwerp uit de serie van het jaarthema ‘Ik geloof het wel’. Verzoening sluit goed aan bij het zoenoffer dat Jezus met Pasen brengt. Overigens heeft Tjalling het meer over (ver)zoenen dan over een binding met Pasen. In de column laat Jan Scheurer weer een ander licht schijnen over ‘redding van zonden en schuld’.
Werner Gugler gaat in zijn meditatie in op verzoening met de titel ‘Anderen heeft hij gered’. Jezus heeft anderen verlost van ziektes of van allerlei gebondenheden, maar – zichzelf redden kan hij niet.
Op de achterkant, met jongeren en muziek, een verwijzing naar Pasen. Het gaat over een lied dat door Judas is gezongen tijdens The Passion in 2021.

Naast al deze artikelen die verwijzen naar Pasen natuurlijk ook andere vaste rubrieken. Tjalling Huisman vervolgt de serie artikelen over ‘de Kerkdienst’: een reeks artikelen over de liturgie van onze kerkdiensten. Dit derde artikel gaat over de lezing en liederen in de kerkdienst. Wim de Leeuw vervolgt zijn reeks over Bijbels Bijbellezen. De studenten blikken terug en natuurlijk zijn er de wijkberichten.
Genoeg om te lezen en te zien welke activiteiten er de komende maanden zijn.


Redactie SAMEN

 

terug