Financiƫn

Giften aan de diaconie vallen onder de ANBI regeling. Informatie daarover vindt u op de ANBI pagina van deze website.
Wilt u inzicht in de financiële jaarstukken van de diaconie?
Zowel de begroting als de jaarrekening staan ook op de ANBI pagina. De inkomsten bestaan uit de opbrengst van de jaaraktie, collectes, giften en legaten. De Uitgaven zijn collectedoelen, aanvulling noodhulp en ondersteuning van diverse organisaties
 
terug