Joachim en Anna

Joachim en Anna is voor senioren die zich tot onze activiteiten aangetrokken voelen en die graag ,buiten de kerkdiensten om, elkaar willen ontmoeten.

De bijeenkomsten zijn doorgaans op woensdagmiddag in principe van 14.00 tot 16.00uur.

Voor de onkosten vragen we per bijeenkomst een bijdrage van € 5.00 p.p. We zijn voor onze activiteiten zelf verantwoordelijk voor de kosten die we maken, zoals o.a. vergoeding in de vorm van een attentie of betaling van mensen die we uitnodigen om een thema voor ons te verzorgen.

Informatie komt via “Samen” – Kijk in de Wijk – of via de mail.

Aanmelden via joachimenanna@hotmail.com of via de telefoon bij de contactpersoon: Klaas Meijer tel. 2410633

terug