Jeugd en Jongeren

Eindhoven-Zuid kinderen 0 - 12 jaar

Tijdens de vieringen zijn kinderen altijd welkom. Voor kinderen worden daarnaast gedurende het jaar verschillende activiteiten georganiseerd.

0 tot 4 jaar

Kinderoppas
Op alle zondagen, behalve op de derde zondag van de maand, is er kinderoppas tijdens de kerkdiensten. In één van de zalen is ruimte voor de kinderen om te spelen. Je kunt je kind(eren) voor de dienst naar de oppas brengen. Tijdens de collecte, voor de zegen, komt de oppas met de kinderen de kerk in. Zo zijn de kinderen er tijdens de zegen ook bij. De kinderoppas is voor kinderen die nog niet op de basisschool zitten.

4 tot 12 jaar

De verhalen en liederen tijdens de viering in de kerk zijn voor veel kinderen vaak moeilijk te begrijpen. Daarom is er voor hen iedere zondag een eigen dienst. We willen met de kindernevendienst bereiken dat kinderen iets beleven van wat kerk zijn inhoudt.

We beginnen om 10.00 uur gezamenlijk in de gewone kerkdienst, zodat de kinderen de rituelen en sfeer leren kennen. Na ongeveer 15-20 minuten gaan de kinderen naar hun eigen ruimte voor de kindernevendienst. Daar wordt meestal een verhaal uit de bijbel verteld. Daarna praten we met de kinderen over de betekenis van zo'n verhaal. Wat kunnen we van het verhaal leren voor ons eigen leven. Bijvoorbeeld geloven in God en Jezus, hulpvaardigheid, samen delen, vriendelijkheid, aandacht voor elkaar en vergeving.

Naast verhalen vertellen worden er ook liedjes gezongen, spelletjes gedaan, knutselwerkjes, puzzels en werkbladen gemaakt. Deze werkjes worden verzameld in een persoonlijke map die de kinderen meekrijgen als ze 12 jaar zijn en afscheid nemen van de kindernevendienst.

Andere activiteiten

Naast de wekelijkse kindernevendienst is er een aantal bijzondere activiteiten.
  • Met Palmpasen maken en versieren we met de kinderen Palmpasenstokken.
  • Voor de zomervakantie wordt het seizoen afgesloten met een gezellige activiteit. Dat kan een maaltijd in de tuin van de kerk zijn of een bezoekje aan een speeltuin.
  • Op kerstavond vieren we met een kerk vol kinderen het kinderkerstfeest. De kinderen van de kindernevendienst voeren dan een kerstspel op waar weken voor geoefend is. En natuurlijk wordt er veel gezongen en is er muziek!
  • Er is één of twee keer per jaar een gezinsdienst, waar extra aandacht voor kinderen is.

Coördinatie
Wilt u meer weten, neem dan contact op met Floor de Nooij, tel. 040-2122563
 

Eindhoven-Zuid Jeugd ouder dan 12 jaar

Jeugdkerk

Op elke tweede en vierde zondag van de maand is er tijdens de gewone zondagochtenddienst een aparte viering voor jongeren van 12 jaar en ouder.

De jongeren komen bij elkaar in de Blokhut van de Ontmoetingskerk. De Blokhut staat achter de Ontmoetingskerk. We beginnen altijd om 10:00 uur.

Tijdens de jeugdkerk wordt er met elkaar gepraat over onderwerpen die met geloven, de bijbel, de wereld en jezelf te maken hebben. Of wordt er film gekeken en daar ontstaat dan een discussie uit. Soms komt er iemand van buiten die iets vertelt over een bepaald onderwerp. Ook is er altijd iets te eten en te drinken. Na de jeugdkerk wordt er ook nog wel eens een spelletje gedaan of nagepraat over wat er gezegd is. Een keer per jaar verzorgen wij een jeugddienst in de kerkzaal. We bereiden deze dienst met een predikant zelf voor en hebben in die dienst daarbij een belangrijke rol. Je bent van harte uitgenodigd om mee te doen.

Sonja Trapman
De jeugdleiding van de Jeugdkerk

Jongeren boven de 18 jaar

Achttienplus gespreksgroep

Sinds enkele jaren komt onder de bezielende leiding van Tjalling Huisman elke paar weken een groep 18-plussers bij elkaar in de blokhut achter de Ontmoetingskerk. De activiteiten en momenten van samenkomst van deze groep worden in overleg bepaald. Zo hebben we in 2022 samen een kerkdienst georganiseerd en zijn we op dit moment volop bezig met het bezoeken van allerlei verschillende kerken en andere gebedshuizen, zoals stadskerk 040, de Sint Jan in Den Bosch, een synagoge en een hindoeïstische tempel.

Vind je dit interessant, of heb je een ander leuk idee, kom dan vooral een keer meedoen!
Voor info kun je terecht bij diezelfde Tjalling Huisman 06 15 69 59 19

 

Bijbelgroep van ongeveer 20 tot ongeveer 35 jaar

Ongeveer 1x per maand komen we als bijbelgroep samen op zondagavond. We beginnen met een maaltijd, waarna we een stuk tekst lezen in de Bijbel en daarover in gesprek gaan aan de hand van vragen. Zo hebben we Psalm 1 en het verhaal over de Verloren Zoon gelezen. Dit leverde mooie gesprekken en nieuwe inzichten op! Wees welkom om eens aan te schuiven.
Wil je de eerstvolgende datum weten: app, bel of mail ds Tjalling Huisman: 06 15 69 59 19 / tjhuisman27@gmail.com

 

terug