zondag 18 februari 2024 om 10.00 uur

Ochtenddienst Ontmoetingskerk
Voorganger(s): mevr. A. Nieuwenhuizen

Zondag 18 februari, eerste zondag in de Veertigdagentijd Onze voorganger vanmorgen om 10.00 uur is Anneke Nieuwenhuizen, voorheen coördinator van het Open Huis in de Sint Cathrien. ’s Avonds om 19.00 uur is er een avondgebed, verzorgd door de liturgiewerkgroep.

terug