Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) gaat over geld, gebouwen en personeelszaken. Het behartigt de vermogensrechtelijke aangelegenheden en de zorg voor de personeelsleden en kerkgebouwen van de PGE. Dit wordt ondersteund door kerkrentmeesters in de drie wijkgemeenten.

Voorzitter: Dhr. Wouter Leibbrandt

Scriba: Dhr. Reinder Haakma

Penningmeester: Dhr. Teun Poot

Ambtelijk secretaris:  Mevr. J. Meerman
Kerkelijk Bureau
Camphuijsenstraat 4
5615 KS Eindhoven


Meer informatie, zie pagina Kerkelijk Bureau
Voor belangrijke stukken als beleidsplan, jaarrekening en begroting kijk op pagina ANBI
Verdere stukken ter download zijn:
 
terug

Agenda

Ochtenddienst Ontmoetingskerk

zo 10 dec 2023 om 09.00 uur

Ochtenddienst Johanneskerk

zo 10 dec 2023 om 10.00 uur

Ochtenddienst Kerk in Son

zo 10 dec 2023 om 10.00 uur

Ochtenddienst Kruispunt

zo 10 dec 2023 om 10.00 uur

Avonddienst Kruispunt

zo 10 dec 2023 om 19.00 uur

Werkgroep Toekomst van de Kerk

De presentatie over de stand van zaken van de werkgroep Toekomst van de Kerk kunt u hier downloaden

Update Plaatselijke Regeling

Er is een nieuwe versie van de Plaatselijke Regeling van de PGE. Deze kunt U downloaden van de Web pagina van de Kerkrentmeesters