Voedelbank

De voedselbank verstrekt noodhulp aan mensen die om wat voor reden dan ook zodanig in de problemen zijn gekomen dat zij onvoldoende geld hebben om wekelijks voldoende eten te kopen. Mensen kunnen worden aangemeld door bijv. een diaken, maar meestal gebeurt dit door een maatschappelijk werker. Er wordt gecontroleerd of mensen voldoen aan de financiële criteria die daarvoor gelden. Op de website: www.voedselbankeindhoven.nl vindt u veel meer informatie
De voedselbank werkt uitsluitend met vrijwilligers. Zij krijgt het voedsel gratis en deelt het ook weer gratis uit. Voor de kosten (verzekeringen, energie, benzine, etc.) is de voedselbank afhankelijk van subsidies, donaties en giften.
Contactpersoon voor Eindhoven:
Jelle Krol - j.krol47@gmail.com - tel.2621409
 

Samen Eten

Elke laatste vrijdag van de maand is er in de Johanneskerk “Samen eten”. Er kan een maaltijd gegeten worden die door vrijwilligers wordt bereid. Tussen de gangen is er tijd voor een spiritueel moment.
Intekenen voor deelname kan schriftelijk tijdens het “Samen eten”  en telefonisch tot de maandag vóór het “Samen eten”  bij de contactpersonen:
Rini van Willegen    rinivanwillegen@gmail.com     - tel. 2410049      
Hannie Meijer        hanniemeijer@upcmail.nl     - tel. 2410633
 

Amnesty

Elke eerste zondag van de maand kunt u in de Johanneskerk na de ochtenddienst voorbeeldbrieven meenemen, die u thuis kunt schrijven.
contactpersoon: Vacant
 

Bloemendienst

Tijdens vieringen staan er bloemen in de kerk die naar ouderen, zieken of andere gemeenteleden worden gebracht.
Contactadres: 
Jettie Hoeve           hoeveh@planet.nl             tel. 2421841
 

Kerkauto

Voor de wekelijkse zondagsdiensten kunnen ouderen op verzoek gehaald en gebracht worden.
Contactadres:
Henk Berends  h.berends75@gmail.com   tel: 2412578