Pastoraatsgroep

De werkgroep ontplooit initiatieven op basis waarvan het pastoraat gestalte kan krijgen. Zij stimuleert activiteiten, die aan vormen van gemeenteopbouw gestalte geven door middel van het organiseren van pastorale thema-avonden. Ook onderhoudt ze minstens eenmaal per jaar contact met de verschillende sectieteams.
terug