Eindhoven-Zuid vieringen

 

KERKDIENSTEN

Elke zondag vieren we een kerkdienst vanuit de Ontmoetingskerk.

U kunt deze thuis meevieren via: 

dienst zondag 3 december 2023

COLLECTE

Vandaag is de eerste collecte voor KerkinActie: Kinderen in de Knel
De tweede collecte is de Avondmaalscollecte

U kunt geld overmaken op rek nr.   NL47 RABO 0373 7186 75
onder vermelding van

1e collecte OK 3 december 2023 - kinderen in de knel
2e collecte OK 3 december 2023 - Moldavie
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Elke zondag vieren we een kerkdienst vanuit de Ontmoetingskerk.

U kunt deze thuis meevieren via: 

dienst zondag 26 november 2023

COLLECTE

Vandaag is de eerste collecte voor het Pastoraat van Protestantse Kerk Nederland

Pastoraat is iemand op zo’n manier zorg en aandacht geven dat hij of zij iets ervaart van geloof, hoop en liefde. Juist voor mensen die niet (meer) naar de kerk kunnen komen, is pastoraat belangrijk. De Protestantse Kerk ondersteunt allerlei vormen van pastoraat buiten de kerk, zoals bijvoorbeeld verpleeghuispastoraat. Voor mensen in verpleeghuizen is de eindigheid van het leven een belangrijk thema. Een luisterend oor, en de juiste woorden van troost en bemoediging zijn op deze plek onmisbaar. Vandaag is het Eeuwigheidszondag. Daarom collecteren we voor pastoraat waarbij er aandacht is voor mensen voor wie de eindigheid van het leven een belangrijk thema is.

De tweede collecte is voor het Wijkfonds
Uit het wijkfonds betalen we alle kosten rond bijvoorbeeld de kerkdiensten, de paaskaarsen, liturgieboekjes, het adventsontbijt, instuif, koffie na de kerk, enz.

U kunt geld overmaken op rek nr.   NL47 RABO 0373 7186 75
onder vermelding van

1e collecte OK 26 november 2023 - Pastoraat Nederland
2e collecte OK 26 november 2023 - Wijkfonds
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Elke zondag vieren we een kerkdienst vanuit de Ontmoetingskerk.

U kunt deze thuis meevieren via: 

dienst zondag 19 november 2023

COLLECTE

Vandaag is de eerste collecte voor Ervaring die Staat
De stichting Ervaring die Staat van de Straat is opgericht door dak- en thuislozen zelf, vanuit hun kennis en ervaringen. Krachtgericht werken staat centraal, net als zelfregie en medezeggenschap. De stichting vormt een nieuw aanbod in de maatschappelijke opvang in Eindhoven. Hiermee helpen ze dak- en thuislozen het geloof en vertrouwen in zichzelf terug te vinden.

U kunt geld overmaken op rek nr.   NL47 RABO 0373 7186 75
onder vermelding van

1e collecte OK 19 november 2023 - Ervaring die Staat
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Elke zondag vieren we een kerkdienst vanuit de Ontmoetingskerk.

U kunt deze thuis meevieren via: 

dienst zondag 12 november 2023

COLLECTE

Vandaag is de eerste collecte voor het werelddiaconaat van Kerk in Actie

Libanon - Kansen voor jongeren in achterstandswijken
In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niet te overzien. Gebrek aan goed onderwijs, werkloosheid en geweld ontnemen jongeren die er wonen elk perspectief op een betere toekomst.
Kerk in Actie steunt het werk van jongerencentrum Manara in Beiroet. Kwetsbare tieners krijgen er huiswerkbegeleiding, examentraining, psychosociale hulp en vaktrainingen.


De tweede collecte is voor het Wijkfonds
Uit het wijkfonds betalen we alle kosten rond bijvoorbeeld de kerkdiensten, de paaskaarsen, liturgieboekjes, het adventsontbijt, instuif, koffie na de kerk, noem maar op.


U kunt geld overmaken op rek nr.   NL47 RABO 0373 7186 75
onder vermelding van

1e collecte OK 12 november 2023 - Libanon
2e collecte OK 12 november 2023 - Wijkfonds
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Elke zondag vieren we een kerkdienst vanuit de Ontmoetingskerk.

U kunt deze thuis meevieren via: 

dienst zondag 5 november 2023

COLLECTE

Vandaag is de eerste collecte voor de zending van Kerk in Actie

Colombia - Sociaal bewogen predikanten opleiden. Het jarenlange gewapende conflict in Colombia heeft miljoenen mensen getraumatiseerd en verjaagd van hun vertrouwde plek. In deze context moeten predikanten hun werk doen. Wat betekent dit voor hun pastorale en diaconale taak? In 2022 is Jeannet Bierman namens Kerk in Actie uitgezonden als docent praktische theologie. Met haar studenten onderzoekt ze wat er leeft in samenleving én kerk. Ze rust deze toekomstige predikanten toe om straks met hun gemeenteleden om te zien naar anderen.

De tweede collecte is de avondmaalscollecte.
Verschillende kerken slaan de handen ineen voor Moldavië, het armste land van Europa. Deze gemeenten gaan aan de slag voor eenzame ouderen en kinderen in Moldavië. Met ons avondmaalsdoel ondersteunen wij deze actie van harte.

U kunt geld overmaken op rek nr.   NL47 RABO 0373 7186 75
onder vermelding van

1e collecte OK 5 november 2023 - Colombia
2e collecte OK 5 november 2023 - Moldavie
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Elke zondag vieren we een kerkdienst vanuit de Ontmoetingskerk.

U kunt deze thuis meevieren via: 

dienst zondag 29 oktober 2023

COLLECTE

Vandaag is de collecte voor het Jeugdwerk in Eindhoven

Wij als gemeente zijn geroepen ook onze jeugd een veilige en aantrekkelijke plek te bieden. Het gevoel samen in de wereld te staan steunend op betekenisvolle verhalen willen we niet alleen uitdragen in de kerkdienst, maar ook in de crèche, de kindernevendienst en de jeugdkerk. Om zo'n aantrekkelijke plek te bieden voor jongeren is extra financiële ondersteuning nodig. De gepaste aankleding van ruimtes, attributen voor spelletjes, gezamenlijke activiteiten binnen en buiten, kosten nu eenmaal soms geld.

U kunt geld overmaken op rek nr.   NL47 RABO 0373 7186 75
onder vermelding van

1e collecte OK 29 oktober 2023 - Jeugdwerk Eindhoven
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Elke zondag vieren we een kerkdienst vanuit de Ontmoetingskerk.

U kunt deze thuis meevieren via: 

dienst zondag 22 oktober 2023

COLLECTE

Vandaag is de eerste collecte voor kerk in Actie met als doel : Werelddiaconaat

Indonesië - Sterke vrouwen in de kerk
De lokale kerkgemeenschappen op Papoea, Indonesië, spelen een belangrijke rol in de samenleving, vooral in de vaak afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren. Veel vrouwen nemen sociale en pastorale taken op zich. Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papoea in het toerusten van vrouwen voor deze taken. Zij kunnen een diaconale of maatschappelijke training, een alfabetiseringscursus of naailes volgen. Ook geeft de kerk vrouwen via een voedingsprogramma voorlichting over gezonde voeding.
Helpt u mee?

De tweede collecte is voor het Wijkfonds


U kunt geld overmaken op rek nr.   NL47 RABO 0373 7186 75
onder vermelding van

1e collecte OK 22 oktober 2023 - werelddiakonaat Indonesie
2e collecte OK 22 oktober 2023 - wijkfonds
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Elke zondag vieren we een kerkdienst vanuit de Ontmoetingskerk.

U kunt deze thuis meevieren via: 

dienst zondag 15 oktober 2023

COLLECTE

Vandaag is de collecte voor de Diaconie met als doel : Jongerenhuis

In ons land loopt een groep jonge mensen rond die verstoken is van werk en opleiding, omdat onze overheid hen nog niet erkent als vluchteling. Ons land heeft de plicht om iedere jongere werk en opleiding te bieden zolang hij in ons land vertoeft en geen kans ziet om erkend te worden als vluchteling of om een andere plek te vinden om te leven.

Het Jongerenhuis springt in dat gat en probeert mogelijkheden te vinden tot ontwikkeling van de jongere. Het Jongerenhuis bestaat uit twee huizen in Eindhoven waar studenten en vluchtelingen, 18-28 jaar, samenwonen, eten, sporten, studeren, muziek maken, leven. In het Jongerenhuis zijn een aantal vrijwilligers en coaches werkzaam die ondersteuning bieden en de cursussen Nederlandse taal en Talentsupport geven.
Ook hebben ze een Huiskamer in Eindhoven geopend voor vluchtelingen, die niet in de Jongerenhuizen wonen. Het huis is een plek waar jongeren, ongeacht asielprocedures, religie en nationaliteit, openstaan voor elkaars inbreng om samen een thuis te maken.

Helpt u mee?

U kunt geld overmaken op rek nr.   NL47 RABO 0373 7186 75
onder vermelding van

1e collecte OK  15 oktober 2023 - Jongerenhuis
---------------------------------------------------------------------------------------------------

U kunt deze thuis meevieren via: 

dienst zondag 8 oktober 2023

COLLECTE

Vandaag is de eerste collecte voor de PKN met als doel : Missionair Werk

Pioniersplek brengt de kerk naar de mensen toe. In Nederland gaan steeds minder  mensen naar de kerk. Maar dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met pioniersplekken, een nieuwe vorm van kerk-zijn. Zoals bijvoorbeeld pioniersplek LUX in Den Haag, waar twintigers en dertigers met elkaar in ontspannen sfeer belangrijke levensvragen bespreken. De afgelopen 10 jaar ontstonden zo’n 180 pioniersplekken binnen de Protestantse Kerk. Ze vormen nieuwe christelijke geloofsgemeenschappen voor diverse doelgroepen die nu niet kerkelijk betrokken zijn.

De tweede collecte is voor het Wijkfonds
Uit het wijkfonds betalen we alle kosten rond bijvoorbeeld de kerkdiensten, de paaskaarsen, liturgieboekjes, het adventsontbijt, instuif, koffie na de kerk, noem maar op.

U kunt geld overmaken op rek nr.   NL47 RABO 0373 7186 75
onder vermelding van

1e collecte OK  8 oktober 2023 - Pioniersplekken
2e collecte OK  8 oktober 2023 - Wijkfonds

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Elke zondag vieren we een kerkdienst vanuit de Ontmoetingskerk.

U kunt deze thuis meevieren via: 

dienst zondag 1 oktober 2023

COLLECTE

Vandaag is de 1e collecte voor Kerk en Israël: onopgeefbaar verbonden
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het Joodse volk een wezenlijk onderdeel van de eigen identiteit. Daarom bezinnen we ons op de joodse wortels van ons geloof en bevorderen we het gesprek tussen joden en christenen. Ook staan we op tegen antisemitisme. In Nederland rusten we predikanten en gemeenten toe op het gebied van de relatie met het volk Israël. In Israël steunen we onder andere het werk van Nes Ammim, een internationale christelijke gemeenschap. De eerste zondag in oktober is Israëlzondag. Hiermee geeft de Protestantse Kerk uiting aan haar roeping tot onopgeefbare verbondenheid met Israël. Daarom collecteren we voor de ontmoeting tussen de kerk en Israël.

De tweede collecte is de avondmaalscollecte.
Verschillende kerken slaan de handen ineen voor Moldavië, het armste land van Europa. Deze gemeenten gaan aan de slag voor eenzame ouderen en kinderen in Moldavië. Met ons avondmaalsdoel ondersteunen wij deze actie van harte.


U kunt geld overmaken op rek nr.   NL47 RABO 0373 7186 75
onder vermelding van

1e collecte OK  1 oktober 2023 - Kerk en Israel
2e collecte OK  1 oktober 2023 - Moldavie

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Elke zondag vieren we een kerkdienst vanuit de Ontmoetingskerk.

U kunt deze thuis meevieren via: 

dienst zondag 24 september 2023

COLLECTE

Vandaag is de 1e collecte voor de Zending Vredesweek
Vandaag is de 2e collecte voor het wijkfonds

U kunt geld overmaken op rek nr.   NL47 RABO 0373 7186 75
onder vermelding van

1e collecte OK 24 september 2023 - Vredesweek
2e collecte OK 24 september 2023 - Wijkfonds

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Op zondag 17 september vieren we weer een kerkdienst vanuit de Ontmoetingskerk.

U kunt thuis meevieren via: 

dienst zondag 17 september 2023

COLLECTE

Vandaag is de collecte voor Kerk in Actie - Werelddiakonaat 

In het Zuidoost-Aziatische land Myanmar helpt Kerk in Actie kwetsbare groepen om op eigen benen te staan. In 10 dorpen verwerken jonge moeders, jongeren tussen de 18 en 35 jaar en slachtoffers van de gewapende conflicten landbouwgewassen tot consumentenproducten. Ze verbouwen pinda’s om tot olie te verwerken, of gember om te drogen en te verkopen. Hierdoor groeit hun inkomen en kunnen zij een menswaardig bestaan opbouwen. 
Kerk in Actie ondersteunt hen met trainingen en kleinschalige leningen.

De collecte is van harte aanbevolen!

U kunt geld overmaken op rek nr.   NL47 RABO 0373 7186 75
onder vermelding van

1e collecte OK 17 september 2023 - Myanmar

---------------------------------------------------------------------------------------------------


Op zondag 10 september vieren we weer een kerkdienst vanuit de Ontmoetingskerk.

U kunt thuis meevieren via: 

dienst zondag 10 september 2023

COLLECTE

Vandaag is de 1e collecte voor  PKN – Kinderen en Jongeren
Goed voorbereid met jongeren op weg.  Zijn jongeren de toekomst van de kerk? Nee, ze zijn waardevol om wie ze nu zijn. Daarom is het belangrijk om ervoor te zorgen dat ze zich thuis voelen in de kerk en serieus worden genomen. Onderzoek maakt duidelijk dat kerken die hier zorgvuldig mee omgaan aantrekkingskracht hebben op kinderen en jongeren. Daarom heeft de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk seizoenspakketten gemaakt: een totaal jeugdseizoen aan materiaal voor jeugdgroepen, clubs en gezinnen, uitgedacht in samenwerking met lokale gemeenten.

en de 2e collecte is voor het wijkfonds 

U kunt geld overmaken op rek nr.   NL47 RABO 0373 7186 75
onder vermelding van

1e collecte OK 10 september 2023 - PKN Kinderen en Jongeren

2e collecte OK 10 september 2023 - Wijkfonds

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Op zondag 3 september vieren we weer een kerkdienst vanuit de Ontmoetingskerk.

U kunt thuis meevieren via: 

dienst zondag 3 september 2023

COLLECTE

Vandaag is de 1e collecte voor Werelddiaconaat en de 2e collecte is de Avondmaalscollecte 

U kunt geld overmaken op rek nr.   NL47 RABO 0373 7186 75
onder vermelding van

1e collecte OK 3 september 2023 - Werelddiaconaat

2e collecte OK 3 september 2023 - Avondmaalscollecte

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Op zondag 27 augustus vieren we weer een kerkdienst vanuit de Ontmoetingskerk.

U kunt thuis meevieren via: 

dienst zondag 27 augustus 2023

COLLECTE

Vandaag zijn de collectes voor ons kerkkblad Samen en voor het wijkfonds

U kunt geld overmaken op rek nr.   NL47 RABO 0373 7186 75
onder vermelding van

1e collecte OK 27 augustus 2023 - Samen

2e collecte OK 27 augustus 2023 - Wijkfonds

 

Bijzondere actie t.b.v. inrichting na verbouwing

Het zal u niet ontgaan zijn dat onze kerk, de Ontmoetingskerk grondig verbouwd wordt, een lang gekoesterde wens sinds het samen verder gaan van de Adventskerk-gemeente en de Ontmoetingskerkgemeente. Het grootste deel van de verbouwing, ruim 420.000 euro, wordt betaald uit de algemene middelen en reserves van de Protestantse Gemeente Eindhoven. Maar het laatste stukje, ongeveer 25.000 euro, bedoeld voor de afwerking, inrichting en aankleding, moeten en willen wij als wijkgemeente Zuid zelf bij elkaar brengen. We doen dat onder meer door middel van acties zoals de verkoop van tosti’s door onze jeugdkerk afgelopen winter en een dienstenveiling op onze startzondag in september. Daarnaast houden we een extra inzameling. Een brief daarover is beschikbaar via de volgende link:

bijzondere inzameling tbv inrichting na verbouwing Ontmoetingskerk (PDF)

bijzondere inzameling tbv inrichting na verbouwing Ontmoetingskerk (Word)

We hopen dat u bereid bent eenmalig voor dit specifieke doel extra bij te dragen.

 

 

terug