Voedelbank

De voedselbank verstrekt noodhulp aan mensen die om wat voor reden dan ook zodanig in de problemen zijn gekomen dat zij onvoldoende geld hebben om wekelijks voldoende eten te kopen. Mensen kunnen worden aangemeld door bijv. een diaken, maar meestal gebeurt dit door een maatschappelijk werker. Er wordt gecontroleerd of mensen voldoen aan de financiële criteria die daarvoor gelden. Op de website: www.voedselbankeindhoven.nl vindt u veel meer informatie
De voedselbank werkt uitsluitend met vrijwilligers. Zij krijgt het voedsel gratis en deelt het ook weer gratis uit. Voor de kosten (verzekeringen, energie, benzine, etc.) is de voedselbank afhankelijk van subsidies, donaties en giften.
Contactpersoon voor Eindhoven:
Jelle Krol - j.krol47@gmail.com - tel.2621409
 
terug