Waar door wordt de wijkgemeente Eindhoven-Zuid gekenmerkt?


 
De wijkgemeente Eindhoven-Zuid kenmerkt zich door een grote diversiteit in persoonlijke geloofsbeleving traditioneel tot vrijzinnig, zowel in inhoud als in vorm. De gemeente is gericht op de wereld om ons heen. Een groot deel van de gemeente zoekt steeds naar vernieuwing van woorden om de geloofsbeleving aan te laten sluiten bij de uitdagingen die deze tijd stelt aan de mensen in het algemeen en de gelovigen in het bijzonder.

Samenkomen, ontmoeten en delen vanuit geloofsbeleving vormen de kern van ons gemeente-zijn. De eredienst vervult daarbij een “centrale” rol in onze kerkelijke gemeenschap. We ontmoeten  elkaar ook in de jaarlijkse cyclus van huiskamergesprekken, en in gespreksgroepen en leerhuizen georganiseerd rondom geloof gerelateerde thema’s. Op de pagina bezinning kunt u lezen over de inhoud van ons gespreksprogramma. Ook het "omzien naar elkaar" en de "vragen in de samenleving dichtbij en wereldwijd" hebben blijvend onze aandacht.

In de kerk wijzen we boven onszelf uit naar God. Hij schenkt ons een grote schat: geloof, vertrouwen, hoop. God daagt onze kerkgemeenschap uit om een bijdrage te leveren aan de "heelheid" van de schepping en de sjaloom voor mensen dichtbij, in de stad Eindhoven,maar ook  wereldwijd.
 
Voorzitter:
Christof Francke
Tel:040-2377115
mail:ehvzuid.voorzitter@pkn-eindhoven.nl

Secretaris/scriba
mevr. Sonja Trapman
Tel: 040-8424442
 
Hebt u vragen of wilt u meewerken, neem dan contact met ons op.
Voor meer informatie klik op een van de onderwerpen hier naast.

 
 
 
terug