Wat is Diaconie
Het woord diaconie stamt van het Griekse ‘diakonia’ dat dienst of bediening betekent.

Dat komt in de eredienst tot uitdrukking door de rol die de diakenen vervullen bij de viering van het Heilig Avondmaal, maar de betekenis  van de diaconie voor de kerk gaat verder.

Het is de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid. De belangrijkste diaconale bron is Mattheus 25.

In dit hoofdstuk waarschuwt Jezus zijn leerlingen altijd voorbereid te zijn op de dag van de komst van Het Koninkrijk van God. De dag dat de oude aarde verdwijnt en afgerekend wordt met het kwaad: er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. In deze laatste rede van Jezus tot zijn leerlingen wil hij hen bemoedigen. Hij zegt: ‘Jullie zijn door mijn Vader gezegend’, want, zo gaat hij verder, ik had honger en jullie gaven mij te eten; ik was een vreemdeling en jullie namen mij op …

Jezus spreekt ook hier in gelijkenissen. Niet letterlijk doelt hij op zichzelf want hij zegt: ‘wat jullie de geringste van mijn broeders of zusters hebben gedaan, hebben jullie mij gedaan.

Barmhartigheid doen en rechtvaardigheid betrachten is de opdracht die Jezus hen meegeeft. Wie zorgt voor degenen die hulp nodig hebben en opkomt voor gerechtigheid, laat zo het gezicht van Christus zien.
 
terug