Diaconie

Het College van Diakenen (CvD) is het bestuur van de diaconie van de Protestantse Gemeente te Eindhoven (PGE). Dit college ondersteunt de diaconieën in de drie wijkgemeenten, beheert de financiën en is het aanspreekpunt voor alle bovenwijkse diaconale activiteiten. Het ontwikkeld net diaconale beleid.
Dit alles gebeurt in overleg met de diaconiën in de wijken.

Voorzitter: Mevr. D. (Dikkie) Verburg
Tel: 
E: cvd.voorzitter@pkn-eindhoven.nl


Secretaris: vacant
E: cvd.secretaris@pkn-eindhoven.nl
Adres : Camphuysenstraat 4, 5615 KS Eindhoven


Penningmeester:  dhr. W. Wiggers
Tel: 040-2489740
E: cvd.penningmeester@pkn-eindhoven.nl
terug