Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) gaat over geld, gebouwen en personeelszaken. Het behartigt de vermogensrechtelijke aangelegenheden en de zorg voor de personeelsleden en kerkgebouwen van de PGE. Dit wordt ondersteund door kerkrentmeesters in de drie wijkgemeenten.

Voorzitter: Dhr. Wouter Leibbrandt

Scriba: Dhr. Reinder Haakma

Penningmeester: Dhr. Teun Poot

Ambtelijk secretaris:  Mevr. J. Meerman
Kerkelijk Bureau
Camphuijsenstraat 4
5615 KS Eindhoven


Meer informatie, zie pagina Kerkelijk Bureau
Voor belangrijke stukken als beleidsplan, jaarrekening en begroting kijk op pagina ANBI
Verdere stukken ter download zijn:
 
terug