Wie Zijn Wij

Wie Zijn Wij

De Protestantse Gemeente Eindhoven (PGE) is een kerkelijke gemeente die deel uit maakt van de Protestantse Kerk Nederland. Wij zijn een actieve kerkgemeenschap, die elkaar ontmoet in de wekelijkse kerkdiensten maar ook in gespreksgroepen en leerkringen. In 2022 is de PGE een fusie aangegaan met de Protestantse Gemeente St. Oedenrode, Son en Breugel. De PGE bestaat nu uit drie wijkgemeentes, namelijk de Johannesgemeente in Eindhoven-Noord, St. Oedenrode, Son en Breugel, de wijkgemeente Eindhoven-Zuid en de Kruispuntgemeente als wijkgemeente van bijzondere aard, die actief is in de hele regio rond Eindhoven. Als U interesse heeft in onze kerkgemeenschap kunt U altijd binnen lopen in een van onze kerken of contact opnemen met het kerkelijk bureau. De PGE onderhoudt nauwe contacten met het studentenwerk via de Kapel (de voormalige Eindhovense Studentenkerk) en de studentenorganisatie Tint.  De PGE onderhoudt ook contacten met de Luterse Kerk Zuid-Nederland, in het bijzonder de kern Eindhoven.

Algemene Kerkenraad

De Algemene Kerkenraad (AK) van de Protestantse Kerk Eindhoven is het bestuur dat het algemene beleid en de financiën voor het geheel van de Protestantse Gemeente Eindhoven behartigt. De leden komen uit de verschillende wijkgemeentes.

Voorzitter: Dhr. H.F. Grootjans
Tel: 040-2985888
E: ak.voorzitter@pkn-eindhoven.nl


Scriba:Vacant
E: ak.scriba@pkn-eindhoven.nl

Visie van de PGE
De Protestantse Gemeente Eindhoven wil een geloofgemeenschap zijn met als kernpunten de betrokkenheid op God, de betrokkenheid op elkaar en de betrokkenheid op de wereld.
Wij geloven dat Jezus Christus het fundament is en de richting voor de gemeente. De relatie met God en met elkaar speelt in alle activiteiten van de gemeente een rol. Het onderlinge geloofsgesprek is daarbij van belang.
De gemeente wil een gemeenschap zijn waarin mensen naar elkaar omzien en elkaar van dienst zijn. Gemeente zijn is niet vrijblijvend, wij willen een appel op elkaar doen om op de een of andere wijze een bijdrage te leveren aan de toekomst van onze gemeente. Mensen met verschillende geaardheid en uit alle leeftijdsgroepen, sociale lagen en culturele achtergronden zijn bij ons welkom.
Wij willen als gemeente gericht zijn op de wereld. Via ons diaconaat willen wij bondgenoot zijn van sterken en zwakken en in het bijzonder opkomen voor hen die geen "helper" hebben.
terug